Bài giảng Miệng

Khẩu cái cứng: Mỏm khẩu cái X. hàm trên và mảnh ngang xương khẩu cái TK: TK khẩu cái lớn và TK mũi khẩu cái từ hạch chân bướm khẩu cáI của TK hàm trên (V2). ĐM: ĐM khẩu cái lớn: xuất phát từ ĐM khẩu cái xuống (nhánh của ĐM hàm)

pdf31 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 705 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Miệng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MIỆNG ThS.BS Nguyễn Hoàng Vũ Tiền đình miệng Ổ miệng chính Dr.Vu1/2/2016 2 Khẩu cái: Giới hạn trên của miệng Hai phần: khẩu cái cứng va ̀ khẩu cáimềm Dr.Vu1/2/2016 3 Khẩu cái cứng: Mỏm khẩu cái X. hàm trên va ̀ mảnh ngang xương khẩu cái TK: TK khẩu cái lớn va ̀ TK mũi khẩu cái từ hạch chân bướm khẩu cáI của TK hàm trên (V2). ĐM: ĐM khẩu cái lớn: xuất phát từ ĐM khẩu cái xuống (nhánh của ĐM hàm) . 1/2/2016 Dr.Vu 4 1/2/2016 Dr.Vu 5 Hạch chân bướm khẩu cái 1/2/2016 Dr.Vu 6 TK khẩu cái lớn TK khẩu cái bé TK mũi khẩu cái 1/2/2016 Dr.Vu 7 ĐM khẩu cái lớn phải va ̀ trái Khẩu cáimềm: Tiếp theo khẩu cái cứng, chiếm 1/5 còn lại của khẩu cái. ĐM: - ĐM khẩu cái lớn va ̀ ĐM khẩu cái bé (của ĐM khẩu cái xuống). - ĐM khẩu cái lên (của ĐM mặt) - Nhánh khẩu cái (của ĐM hầu lên). TK: Cảm giác: TK khẩu cái bé. Vận động: TK X. Dr.Vu1/2/2016 8 Dr.Vu1/2/2016 9 1 2 12 1: Cung khẩu cái lưỡi, có cơ khẩu cái lưỡi 2: Cung khẩu cái hầu, có cơ khẩu cái hầu Hạnh nhân khẩu cái 1/2/2016 Dr.Vu 10 Răng Dr.Vu1/2/2016 11 Dr.Vu1/2/2016 12 Dr.Vu1/2/2016 13 Lưỡi - Mặt lưng: V lưỡi (rãnh tận cùng) Rê ̃ lưỡi Thân lưỡi Nhú Dr.Vu1/2/2016 14 -Mặt dưới có hãm lưỡi. Dr.Vu1/2/2016 15 các nếp lưỡi nắp - Rê ̃ lưỡi: Ba nếp lưỡi nắp (nếp lưỡi nắp giữa va ̀ nếp lưỡi nắp bên), giới hạn nên các thung lũng nắp thanh môn. Dr.Vu1/2/2016 16 Cấu tạo của lưỡi: Lưỡi Khung Cơ Xương móng Cân Cân lưỡi Vách lưỡi cơ nội tại: cơ dọc lưỡi trên, cơ dọc lưỡi dưới, cơ ngang lưỡi, cơ thẳng lưỡi cơ ngoại lai: cơ móng lưỡi, cơ trâm lưỡi, cơ cằm lưỡi, cơ khẩu cái lưỡi. Dr.Vu1/2/2016 17 Cơ nội tại Cơ dọc lưỡi trên Cơ ngang lưỡi Cơ dọc lưỡi dưới Cơ thẳng lưỡi Dr.Vu 1/2/2016 18 Cơ ngoại lai Dr.Vu1/2/2016 19 Cơ móng lưỡi Xương móng Cơ trâm lưỡi Cơ khẩu cái lưỡi Cơ cằm lưỡi Cơ Nguyên ủy Bám tận Thần kinh Động tác Cơ trâm lưỡi Mỏm trâm Hai bên và dưới lưỡi TK XII Thụt lưỡI và nâng lên Cơ móng lưỡi Thân và sừng lớn x. móng Hai bên và dưới lưỡi TK XII Hạ lưỡI và thụt lưỡi vào Cơ cằm lưỡi Gai cằm Mặt dưới lưỡi, thân x. móng TK XII Đưa lưỡi ra và hạ lưỡi xuống Cơ khẩu cái lưỡi Khẩu cái mềm Bờ ngoài mặt lưng lưỡi TK X Nâng lưỡi Dr.Vu1/2/2016 20 TK Cảm giác 2/3 trước lưỡi:  Thừng nhĩ thuộc TK trung gian: cảm giác vị giác  TK lưỡi thuộc TK V3: cảm giác thân thê ̉. 1/3 sau lưỡi  Nhánh lưỡi TK thiệt hầu  Nhánh trong của TK thanh quản trên (thuộc TK lang thang) Cảm giác thân thể và vị giác Dr.Vu1/2/2016 21 VII’ Thần kinh cảm giác IX X v Vị giác Cảm giác thân thề Vị giác va ̀ thân thể Vị giác va ̀ thân thể Dr.Vu1/2/2016 22 Động mạch lưỡi: nhánh của ĐM cảnh ngoài (xem bài ĐM cảnh ngooài) Dr.Vu1/2/2016 23 1/2/2016 Dr.Vu 24 ĐM lưỡi Các nhánh của ĐM lưỡi 1/2/2016 Dr.Vu 25 ĐM cảnh ngoài Nhánh lưng lưỡi Nhánh trên móng Nhánh dưới lưỡi ĐM lưỡi sâu ĐM lưỡi TK hạ thiệt Tuyến nước bọt Ba cặp tuyến lớn: - Tuyến mang tai - Tuyến dưới hàm - Tuyến dưới lưỡi Dr.Vu1/2/2016 26 Tuyến mang tai: Dr.Vu1/2/2016 27 TKmặt đi xuyên giữa hai phần của tuyến mang tai 1/2/2016 Dr.Vu 28 Tuyến dưới hàm Dr.Vu1/2/2016 29 Dr.Vu1/2/2016 30 Dr.Vu1/2/2016 31