Bài giảng môn CNCB Dầu khí Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu - Đào Thị Kim Thoa

1. Ethyl benzene: _ Ethylbenzene (EB) là một dung dịch aromatic không màu, tos 136.2oC, rất gần với p-xylene. Rất khó tách ra khỏi hỗn hợp aromatics thu được từ quá trình reforming xt. _ EB: 2 nguồn: reforming xt (ít) tổng hợp (chủ yếu): alkyl hóa benzene. _ Xúc tác: AlCl3 -HCl Phản ứng pha lỏng To : 40-100oC P: 2-8 atm _ Sản phẩm phụ: diethylbenzene và polyalkyl benzene: tuần hòan để dealkyl hóa cho ra EB. Quy trình Badger: thương mại hóa năm 1980.

ppt20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2469 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn CNCB Dầu khí Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu - Đào Thị Kim Thoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên