Bài giảng môn lập trình mạng_Chương2: Lập trình mạng trong window

1. Giới thiệu thư viện winsock -Giao tiếp lập trình mạng cho phép phát triển ứng dụng giao tiếp trên cùng một máy hoặc nhiều máy khác nhau thông qua môi trường mạng - Winsock được hỗ trợ sẵn trong windows cho phép lậptrình mạng vớigiao thức TCP/IP hoặcIPX -Lập trình Winsock trong windows ta sử dụng thư viện WINSOCK2.H, WS2_32.LIB

pdf37 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2745 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn lập trình mạng_Chương2: Lập trình mạng trong window, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan