Bài tập Microsoft Visual Studio.Net

Visual Studio.NET nằm trong 3 CDs, gồm có 4 files: • EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe • EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe • EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe • EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe Chạy EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe đểUnzip nó vào một folder trong một harddisk (eg: E:\CD\WINCUP). Lần lượt chạy EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe, EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe vàEN_VS_NET_BETA2_CD3.exe để Unzip chúng vào chung một folder trong một harddisk (eg: E:\CD ). Việc Unzip files có thểrất lâu, bạn phải kiên nhẫn chờcho đến khi nó kết thúc. Nếu không, khi cài đặt có thểbịthan phiền là thiếu files. Kế đó, trước hết chạy Setup.exe của Windows Component Update như dưới đây, click Nokhi Warning dialog hiện ra: Tiếp theo, chạy Setup.exe của Visual Studio.NET: Bạn nên có CPU Pentium III, 500MHz trởlên, với 256 MB RAM và ít nhất 10GB Harddisk. VềOS bạn nên dùng Windows 2000 (Professional Các bài tập Microsoft .NET 3 hay Server) hay Windows XP. Lý do chính là các versions Windows này hổtrợUnicode và có InternetInformation Server (IIS) hổtrợASPX đểta dùng cho ASP.NET. Mởcác Samples của QuickStart Trước khi expand Samples của Quickstart bạn cần phải cài đặt IIS. Nếu chưa làm việc ấy bạn bỏCD của Windows2000 hay WindowsXP vào để install IIS component. QuickStart Samples của .NET Framework chứa các giải thích căn bản và nhiều thí dụ. Đểexpand các Samples doubleclick Webpage Starthere.htmnhưtrong hình dưới đây: Khi trang Web của QuickStart hiện ra, click QuickStart, tutorials and samplesrồi sau đó theo chỉdẫn từng bước. Trang Framework SDK QuickStartTutorials cho ta các bài tập của ASP.NET, Windows Formsvà How Do I. Nhớ đểnguyên các folders của Unzipped files (E:\CD, E:\CD\WINCUP), đừng delete chúng, vì .NET sẽcòn dùng chúng. Ngoài ra, nếu sau này .NET bịcorrupted vì conflict với các application software khác, bạn có thểcài đặt .NET lại. Giới hạn của Software Tools hiện giờ Các bài tập Microsoft .NET 4 Architect của application software hiện giờcó nói chung ba tầng (three tiers): tầng giao diện (Presentation Tier), tầng giữa (Middle Tier) và tầng dữkiện (Data Tier): Presentation Tier: Trong desktop Clientta dùng VB6 và nối với middle tier qua DCOM. Trong browser based Client ta dùng Javascript hay Java applet. Từbrowser based Client ta dùng http đểnối với middle tier qua IIS/ASP (có thểdùng COM ở đây). Middle Tier: Chứa các rules đểvalidate data trên client và các business rules khác. Ta dùng VB6 ở đây, nhưng cách triển khai COM với những Object Oriented Programming concepts rắc rối hơn bình thường. Ta phải thiết kếsao cho các components scale well (dùng cho mọi cở). Có khi dùng Microsoft Transaction Server trên Windows NT hay COM+ Services trên Windows 2000. Lấp ráp các versions của components là một thách thức lớn.

pdf174 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2276 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập Microsoft Visual Studio.Net, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan