Bài giảng Một số kiến thức tiêu chuẩn về môi trường

3. HỆ SINH THÁI: “Hệ sinh thái” là một đơn vị không gian có tổ chức trong đó các sinh vật sống và các chất vô sinh tác động lẫn nhau và tạo ra sự thay đổi vật chất. - Hệ sinh thái tự nhiên: là hệ sinh thái không chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động của con người. - Cân bằng sinh thái: là điều kiện ổn định mà một hệ sinh thái đạt được. - Mất cân bằng sinh thái: là sự phá vỡ điều kiện ổn định do một sự tác động nào đó từ bên ngoài.

ppt20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2013 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Một số kiến thức tiêu chuẩn về môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên