Bài giảng Một số nội dung chỉnh sửa của luật Hải quan

* Điều 29 được sửa đổi, bổ sung nội dung về cấp có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra thực tế và thay đổi hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá. Thay cụm từ “cấp Chi cục trưởng” theo quy định của Luật hiện hành nay sửa lại là: Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ Hải quan có thẩm quyền. Quy định này phù hợp với mọi trường hợp có địa điểm được làm thủ tục Hải quan, cũng như tại Cục khi thực hiện thông quan điện tử. * Điều 30. Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá Tuân thủ nguyên tắc được bổ sung nêu tại Khoản 1a - Điều 15 là việc kiểm tra Hải quan phải dựa trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật, để vừa bảo đảm quản lý lại vừa hạn chế việc kiểm tra;

ppt13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Một số nội dung chỉnh sửa của luật Hải quan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan