Bài giảng Nền tảng của ngôn ngữ Java: Cấu trúc một chương trình Java

Phần đầu của một chương trình Java xác định thông tin môi trường. Để làm được việc này, chương trình được chia thành các lớp hoặc các gói riêng biệt. Những gói này sẽ được chỉ dẫn trong chương trình. Thông tin này được chỉ ra với sự trợ giúp của lệnh nhập “import”. Mỗi chương trình có thể có nhiều hơn một lệnh nhập. Dưới đây là một ví dụ về lệnh nhập: import java. awt.*;

doc38 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2201 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nền tảng của ngôn ngữ Java: Cấu trúc một chương trình Java, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên