Bài giảng Nghiệp vụ hải quan: Lịch sử hải quan thế giới và Việt Nam

Ngay sau khi giành được chính quyền, nhằm phục vụ tốt chính sách thu thuế và kiểm sóat việc thu thuế có hiệu quả, ngày 10/9/1945 theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam, Bộ trưởng Bộ nội vụ Võ Nguyên Giáp ký Sắc lệnh số 27/SL thành lập Sở Thuế quan và Thuế Gián thu “ Để đảm nhiệm công việc của Sở Tổng thanh tra độc quyền muối và thuốc phiện và các Sở Thương chính Bắc, Trung và Nam bộ”. Đây là tổ chức tiền thân của ngành Hải quan Việt Nam ngày nay. Trụ sở của Sở Thuế quan và Thuế gián thu ( 1945 – 1946 ) nay là Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

ppt40 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2627 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ hải quan: Lịch sử hải quan thế giới và Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ HẢI QUAN NỘI DUNG Phần I : Lịch sử Hải quan Thế giới; Phần II : Lịch sử Hải quan Việt Nam; PHẦN I LỊCH SỬ HẢI QUAN THẾ GIỚI LỊCH SỬ HẢI QUAN THẾ GIỚI LỊCH SỬ HẢI QUAN THẾ GIỚI LỊCH SỬ HẢI QUAN THẾ GIỚI LỊCH SỬ HẢI QUAN THẾ GIỚI PHẦN II LỊCH SỬ HẢI QUAN VIỆT NAM HẢI QUAN VIỆT NAM THUẬN LỢI, TẬN TỤY, CHÍNH XÁC LỊCH SỬ HẢI QUAN VIỆT NAM HẢI QUAN VIỆT NAM LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HẢI QUAN VIỆT NAM LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HẢI QUAN VIỆT NAM LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HẢI QUAN VIỆT NAM LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Đồng chí Trịnh Văn Bính, Giám đốc Sở Thuế quan và Thuế gián thu – tiến thân của Tổng Cục Hải quan Việt Nam Trụ sở Hải quan VN những ngày đầu thành lập, nơi đây vốn là Trụ sở Nha quan thuế của Pháp. (nay là Trụ sở Bảo tàng Cách mạng Việt Nam) HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đọan 1 : từ tháng 5/1945 – tháng 7/1954 : HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đọan 1 : từ tháng 5/1945 – tháng 7/1954 : Hình ảnh các cán bộ thuế quan trong kháng chiến chống Pháp và sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đọan 1 : từ tháng 5/1945 – tháng 7/1954 : HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đọan 1 : từ tháng 5/1945 – tháng 7/1954 : HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 2 từ 1954 –1960 : HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 2 từ 1954 –1960 : HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 2 từ 1954 –1960 : HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 2 từ 1954 –1960 : HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 3 từ 1960 – 1975: HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 3 từ 1960 – 1975: HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 3 từ 1960 – 1975: HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 3 từ 1960 – 1975: HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 4 : từ 1975 – 1987 : HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 4 : từ 1975 – 1987 : HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 4 : từ 1975 – 1987 : HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 4 : từ 1975 – 1987 : HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 4 : từ 1975 – 1987 : HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 5 : Từ 1987 đến nay và sự ra đời của Luật Hải quan HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 5 : Từ 1987 đến nay và sự ra đời của Luật Hải quan HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 5 : Từ 1987 đến nay và sự ra đời của Luật Hải quan HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 5 : Từ 1987 đến nay và sự ra đời của Luật Hải quan HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 5 : Từ 1987 đến nay và sự ra đời của Luật Hải quan HẢI QUAN VIỆT NAM Quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam và sự ra đời của Luật Hải quan Giai đoạn 5 : Từ 1987 đến nay và sự ra đời của Luật Hải quan HẢI QUAN VIỆT NAM Hải quan Việt Nam tham gia công tác đối ngoại, Hội nhập quốc tế. HẢI QUAN VIỆT NAM Hải quan Việt Nam tham gia công tác đối ngoại, Hội nhập quốc tế. HẢI QUAN VIỆT NAM Hải quan Việt Nam tham gia công tác đối ngoại, Hội nhập quốc tế. HẢI QUAN VIỆT NAM Hải quan Việt Nam tham gia công tác đối ngoại, Hội nhập quốc tế. HẢI QUAN VIỆT NAM Hải quan Việt Nam tham gia công tác đối ngoại, Hội nhập quốc tế.
Tài liệu liên quan