Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Bài mở đầu: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Hiền

Bài tập nhập môn  Viết chương trình nhập vào 3 số thể hiện ngày, tháng, năm. Giả sử các số nhập vào là hợp lệ. In ra dưới định dạng dd/mm/yy. Ví dụ: Nhập vào 1 12 1997. In ra: 01/12/97  Viết chương trình C thực hiện nhập vào 2 số thực a, b. Tìm và in ra nghiệm của phương trình: ax = b.  Viết chương trình C thực hiện nhập vào số nguyên n, tìm và in ra số nguyên k lớn nhất thỏa mãn: 1+2+ +k

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Bài mở đầu: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Hiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: Nguyễn Thị Hiền, PhD Đơn vị: BM Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT website: Email: nguyenthihienqn@gmail.com Ngôn ngữ lập trình C Giới thiệu tổng quan  Tên học phần: Ngôn ngữ lập trình C  Thời lượng: 2 tín chỉ (45 tiết)  Mục đích môn học:  Giới thiệu các đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ lập trình C  Nền tảng để tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác  Yêu cầu:  Nắm được kỹ thuật lập trình với ngôn ngữ C  Sử dụng ngôn ngữ C để giải một số bài toán Tài liệu tham khảo  Phạm Văn Ất, Kỹ thuật lập trình C: cơ sở và nâng cao, NXB Giao thông Vận tải, 2006.  B. W. Kernighan, D. M. Ritchie [1988]. The C Programming Language, Second Edition, Prentice-Hall.  Dương Tử Cường [2001]. Ngôn ngữ lập trình C: Học và sử dụng, NXB Khoa học kỹ thuật.  Bài giảng của giáo viên  Tài liệu về Ngôn ngữ lập trình C của các trường đại học: ĐH Bách khoa, HVKTQS, .. Nội dung Chương 1. Tổng quan về ngôn ngữ C Chương 2. Các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ C Chương 3. Mảng và con trỏ Chương 4. Hàm Chương 5. Dữ liệu kiểu cấu trúc Chương 6. File và các thao tác I/O Phương pháp học  Học lý thuyết trên máy (30 tiết – 10 buổi)  Thực hành tại phòng máy (15 tiết – 5 buổi)  Học và làm thật  Tham khảo các nguồn:  Sách, tài liệu tham khảo  Slide  Internet   Thảo luận  Nhóm  Email Đánh giá kết quả học tập  Kiểm tra:  Bài tập tại các buổi học thực hành  1-2 bài kiểm tra giữa kỳ (thi trên máy)  01 bài thi cuối kỳ (thi trên máy + vấn đáp)  Nguyên tắc tính điểm: TT Nội dung Hệ số điểm Cách thức đánh giá 1 Chuyên cần 0.1 Đi học đầy đủ, thái độ học tập trên lớp 2 Thường xuyên 0.3 Bài kiểm tra giữa kỳ + bài tập thực hành 3 Thi hết môn 0.6 Thi vấn đáp Bài tập nhập môn  Viết chương trình nhập vào 3 số thể hiện ngày, tháng, năm. Giả sử các số nhập vào là hợp lệ. In ra dưới định dạng dd/mm/yy. Ví dụ: Nhập vào 1 12 1997. In ra: 01/12/97  Viết chương trình C thực hiện nhập vào 2 số thực a, b. Tìm và in ra nghiệm của phương trình: ax = b.  Viết chương trình C thực hiện nhập vào số nguyên n, tìm và in ra số nguyên k lớn nhất thỏa mãn: 1+2++k<n
Tài liệu liên quan