Hướng dẫn sử dụng swish

2. Nhấn nút Insert Text trên Toolbar. (biểu tượng chữ T) để chèn đối tượng là văn bản vào. Nếu muốn chèn đối tượng là ảnh vào thì chọn nút Insert Image (bên cạnh nút Insert Text). 3. Để thay đổi vị trị mặc định của văn bản vừa hiện ra, click vào nó trong cửa sổ View Window và kéo đến vị trí mong muốn.

doc16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2265 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng swish, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SWISH 1. Màn hình khi khởi động Swish application. 2. Nhấn nút Insert Text trên Toolbar. (biểu tượng chữ T) để chèn đối tượng là văn bản vào. Nếu muốn chèn đối tượng là ảnh vào thì chọn nút Insert Image (bên cạnh nút Insert Text). 3. Để thay đổi vị trị mặc định của văn bản vừa hiện ra, click vào nó trong cửa sổ View Window và kéo đến vị trí mong muốn. 4. Để thay đổi nội dung đoạn văn bản, chọn Text trong cửa sổ Main Window và thay thế nó. Chúng ta cũng có thể thay đổi font chữ, kích thước, màu sắc, kiểu chữ (bold, italic, ...). Ví dụ ta đổi chữ Text mặc định ban đầu thành “Welcome to SDE” 5. Để thêm vào các hiệu ứng khi văn bản xuất hiện, chọn Timeline Tab và click trên văn bản cần đặt hiệu ứng. Nhấn nút Add Effect 6. Đối với một số hiệu ứng, sẽ có hộp thoại yêu cầu bạn nhập các thuộc tính của hiệu ứng. Nếu muốn giữ các thuộc tính mặc định, bạn chọn OK. Ví dụ: Ví dụ, ta đặt 2 hiệu ứng là Typewriter và Wave cho 2 đoạn văn bản tương ứng, lúc này Timeline sẽ có dạng sau: 7. Để xem thử sự trình diễn của các hiệu ứng, ta nhấn nút Play Movie trên Toolbar. Muốn dừng để tiếp tục hiệu chỉnh, nhấn nút Stop. 8. Sau khi làm xong, ta nhấn nút Save Movie trên Toolbar. Tập tin sẽ được lưu với phần mở rộng là .swi. Sau này, muốn hiệu chỉnh, bạn có thể mở lại tập tin này. 9. Để đưa movie vừa tạo vào trang web, bạn thực hiện các bước sau: - Export ra tập tin .SWF bằng cách nhấn nút SWF trên toolbar. - Nhấn nút Test in browser. Trình duyệt sẽ hiển thị một tập tin HTML có chứa movie. Click phải chuột rồi chọn View Source. Copy đoạn bắt đầu và kết thúc tag .. . - Paste đoạn code HTML này vào vị trí của trang web mà bạn đang soạn thảo (chú ý sử dụng View HTML). - Sau đó chuyển qua View Normal, click phải chuột lên đối tượng rồi chọn ActiveX Control Properties… 10. Bạn đặt lại các thông số liên quan đến tên tập tin .swf, kích thước của file flash, … THIẾT KẾ MỘT SỐ WEBSITE MẪU 1. Thiết kế website theo mẫu sau ( 2. Thiết kế website theo mẫu sau ( 3. Thiết kế website theo mẫu sau ( 4. Thiết kế website theo mẫu sau ( 5. Thiết kế website theo mẫu sau ( 6. Thiết kế website theo mẫu sau ( 7. Thiết kế website theo mẫu sau ( ) Để tham khảo cách thiết kế các trang web trên, hãy: Tải về máy bằng cách chọn chức năng Save của IE. Dùng MS Front Page để mở tập tin đã lưu lên Chuyển qua lại giữa các màn hình Normal View và HMTL View để biết cách thiết kế Với mỗi trang web đã xem hãy chú ý các vấn đề sau: Cách bố trí các bảng (table) Cách sử dụng font chữ Cách chèn vào các hình ảnh để trang trí Cách định nghĩa các thuộc tính như màu chữ, màu nền, ... Phần tĩnh (không thay đổi) mỗi khi click vào các hyperlink chuyển qua một nội dung mới Từ các trang web trên, hãy tự thiết kế các trang cho website của nhóm. BÀI THỰC HÀNH4 ĐĂNG KÍ WEBSITE MIỄN PHÍ TRÊN INTERNET 1. Vào địa chỉ để đăng kí website miễn phí với địa chỉ truy cập có dạng 2. Gõ vào địa chỉ mà bạn dự định đăng kí tại ô yourname. Sau đó click Go. Màn hình tiếp theo sẽ hiện ra, bạn chọn mục cuối cùng 100% Free Hosting Option và click vào SignUp 3. Sau đó bạn hãy điền vào các thông tin liên quan cần thiết như Họ tên, mật khẩu, email, … Cuối cùng gõ vào ARTK để chắc rằng bạn đã đồng ý với các qui định của FreeServers khi cung cấp dịch vụ miễn phí này. 4. Nếu đăng kí thành công, màn hình sau sẽ hiện ra để cung cấp cho bạn một số lựa chọn khi xây dựng website của mình.