Bài giảng Nhóm quinolon

Nhóm quinolon có hiệu ứng hậu kháng sinh( postantibiotic effect = PE) PE biểu hiện đối với nhiều VK Gram – và Gram+ ( khác với betalactamin chủ yếu trên Gr+)

ppt25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3108 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nhóm quinolon, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên