Bài giảng Trạng thái keo trong silicat

Như ta đã biết hỗn hợp vật chất nằm ở trạng thái keo thông thường gồm có hai pha tạo nên một hệ keo. Trong hai pha đó được phân biệt như sau: - Dung môi dùng để hòa tan, phân tán đến vật chất trong nó gọi là môi trường phân tán. - Vật chất có kích thước vô cùng nhỏ phân tán đều trong dung môi gọi là pha phân tán.

pdf24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2646 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Trạng thái keo trong silicat, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên