Bài giảng Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ 16-18

- Năm 1527, nhà Mạc được thành lập - Chính sách của nhà Mạc: + Xây dựng chính quyền theo mô hình cũ của nhà Lê + Tổ chức thi cử + Quân sự: xây dựng quân đội mạnh + Kinh tế: giải quyết vấn đề ruộng đất => Bước đầu ổn định lại đất nước

ppt24 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 4316 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ 16-18, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở gd-đt thái bình Giáo viên giảng dạy: Bùi Thị Mến Môn : Lịch sử Câu hỏi: Nho giáo ở Việt Nam từ thế kỷ X- XV phát triển như thế nào? *Thời Lý-Trần: trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị song không phổ biến trong nhân dân *Thời Lê sơ: Nho giáo trở thành độc tôn Kiểm tra bài cũ: Chương III: Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI- XVIII 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập Câu hỏi: Đầu thế kỷ XVI, triều Lê sơ suy sụp. Em hãy nêu những biểu hiện của sự suy sụp đó? a. Sự sụp đổ của triều Lê sơ Biểu hiện: + Vua không quan tâm đến triều chính + Các thế lực phong kiến nổi dậy( Mạc Đăng Dung) + Phong trào đấu tranh bùng nổ ở nhiều nơi - Năm 1527, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê lập ra triều Mạc - Đầu thế kỷ XVI, triều Lê sơ lâm vào khủng hoảng, suy yếu Câu hỏi: Sau khi lên cầm quyền, nhà Mạc đã thi hành những chính sách gì ? - Năm 1527, nhà Mạc được thành lập - Chính sách của nhà Mạc: + Xây dựng chính quyền theo mô hình cũ của nhà Lê + Tổ chức thi cử + Quân sự: xây dựng quân đội mạnh + Kinh tế: giải quyết vấn đề ruộng đất => Bước đầu ổn định lại đất nước b.Sự thành lập nhà Mạc Câu hỏi: Mặc dù có những chính sách tích cực trên, nhưng trong thời gian cầm quyền nhà Mạc đã phải chịu rất nhiều sức ép. Vậy nguyên nhân do đâu? - Nhà Mạc chịu sức ép: + Do sự chống đối của cựu thần nhà Lê + Do cắt đất thần phục quân Minh => nhân dân phản đối => Nhà Mạc bị cô lập Câu hỏi: Em hãy nêu nguyên nhân của cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều? - Nguyên nhân: do cựu thần nhà Lê chống Mạc ( Nguyễn Kim) => Hình thành Nam triều( Nhà Lê- Thanh Hoá), Bắc triều( Nhà Mạc- Thăng Long ) 2.Đất nước bị chia cắt *Chiến tranh Nam-Bắc triều - Chiến tranh bùng nổ từ năm 1545 và đến năm 1592 chiến tranh kết thúc => Kết quả: Nhà Mạc bị lật đổ, đất nước được thống nhất * Chiến tranh Trịnh- Nguyễn Câu hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc chiến tranh Trịnh- Nguyễn? Thuận Hoá- nơi dấy nghiệp của họ Nguyễn - Nguyên nhân : + ở Thanh Hoá, Nam triều họ Trịnh nắm quyền lực + ở mạn Nam, họ Nguyễn cát cứ - 1627, Chiến tranh Trịnh- Nguyễn bùng nổ =>Hậu quả : Đất nước chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài Câu hỏi: Cuộc chiến tranh này có để lại hậu quả gì không? Câu hỏi:Kết quả của cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn là gì? => Kết quả: năm 1672 giảng hoà, lấy sông Gianh làm giới tuyến S.Gianh-giới tuyến chia cắt 2 Đàng 3 .Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài 4. Chính quyền ở Đàng Trong Câu hỏi: Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài và chính quyền ở Đàng Trong có tổ chức chính quyền như thế nào? - Tổ chức chính quyền: Đàng Ngoài Triều đình nhà Lê (Bù nhìn ) Phủ chúa Trịnh (Nắm quyền ) Quan văn Quan võ 6 Phiên Trấn Phủ Huyện , Châu Xã Đàng Trong Chúa Nguyễn 12 Dinh Phủ Huyện Xã Tổng Câu hỏi :Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê- Trịnh ở Đàng Ngoài là gì? => Đàng Ngoài: Nhà nước phong kiến Đàng Ngoài => Đàng Trong: Chính quyền Đàng Trong Câu hỏi: ở Đàng Ngoài và Đàng Trong có chế độ tuyển chọn quan lại như thế nào? Đàng Ngoài Đàng Trong -Chế độ tuyển dụng quan lại: như thời Lê( thi cử) -Tuyển chọn quan lại: theo dòng dõi, đề cử, học hành Câu hỏi: Tổ chức quân đội của Đàng Ngoài và Đàng Trong như thế nào? -Quân đội: quân thường trực và ngoại binh -Quân đội: quân thường trực Củng cố Câu 1: Mạc Đăng Dung bắt ép cung hoàng đế nhường ngôi lập ra nhà Mạc vào thời gian nào ? A. Năm 1524 C. Năm 1526 B. Năm 1525 D. Năm 1527 Câu 2: Ai là người đã quy tụ được đông đảo các lực lượng cựu thần nhà Lê chống lại Nhà Mạc ? Nguyễn Hoàng C. Trịnh Kiểm Nguyễn Kim D. Lê Duy Ninh Câu 3: Từ năm 1527 đến năm 1592, đất nước ta diễn ra cục diện Nam- Bắc triều. Đó là cuộc tranh giành quyền lực giữa hai tập đoàn phong kiến nào? A. Lê( Nam triều)- Trịnh( Bắc triều) B. Trịnh( Nam triều)- Mạc( Bắc triều) C. Mạc ( Nam triều )- Nguyễn( Bắc triều) D. Lê, Trịnh( Nam triều )- Mạc( Bắc triều) Câu 4: Từ đầu thế kỉ XVII, Sông Gianh, Luỹ Thầy( Quảng Bình) là giới tuyến chia đất nước ta thành Đàng Trong và Đàng Ngoài. Cát cứ hai miền là hai tập đoàn phong kiến nào ? A. Trịnh ( Đàng Ngoài )- Lê ( Đàng Trong ) B. Trịnh ( Đàng Trong)- Lê ( Đàng Ngoài) C. Lê ( Đàng Ngoài)- Nguyễn ( Đàng Trong) D. Lê,Trịnh( Đàng Ngoài)- Nguyễn ( Đàng Trong)