Bài giảng Những vấn đề kinh tế vĩ mô cơ bản

Tổng cầu (AD, Aggregate demand): Tổng cầu là tổng tiêu dùng, đầu tư, chỉ tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng. AD= C+I+G+X+M AD=C+I+G+Xn

pdf64 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 2364 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Những vấn đề kinh tế vĩ mô cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan