Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 1: Các khái niệm căn bản

Nội dung: - Đệ quy và hệ thức truy hồi - Phân tích độ phức tạp giải thuật - Phân tích giải thuật lặp - Phân tích giải thuật đệ quy - Chiến lược thiết kế giải thuật - Thiết kế giải thuật kiểu “trực tiếp” (bruce-force)

ppt44 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 3066 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 1: Các khái niệm căn bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan