Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 3: Chiến lược giảm-để-trị

Nội dung: - Chiến lược giảm-để-trị - Sắp thứ tự bằng phương pháp chèn - Các giải thuật duyệt đồ thị - Sắp xếp tôpô - Giải thuật sinh các hoán vị từ một tập

ppt47 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 3287 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 3: Chiến lược giảm-để-trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan