Bài giảng Phương pháp tính - Chương 1: Phương trình phi tuyến - Nguyễn Hồng Lộc

Định nghĩa Khoảng đóng [a, b] (hoặc khoảng mở (a, b)) mà trên đó tồn tại duy nhất 1 nghiệm của phương trình (1) được gọi là khoảng cách ly nghiệm. Việc tính nghiệm thực gần đúng của phương trình (1) được tiến hành theo 2 bước sau: o Tìm tất cả các khoảng cách ly nghiệm của phương trình (1). - Trong từng khoảng cách ly nghiệm, tìm nghiệm gần đúng của phương trình bằng một phương

pdf79 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phương pháp tính - Chương 1: Phương trình phi tuyến - Nguyễn Hồng Lộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên