Bài giảng Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa

v Quyền chủ thể - Khả năng thực hiện hành vi nhất định do quy phạm pháp luật tương ứng quy định. - Khả năng yêu cầu chủ thể khác tôn trọng quyền, nghĩa vụ; chấm dứt hành vi cản trở quyền, nghĩa vụ. - Khả năng yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp, bảo vệ quyền, lợi ích

ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2338 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan