Bài giảng Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000

Đây là Bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng quốc tế đầu tiên trên thế giới. Nó được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, đúc kết những kinh nghiệm tiên tiến nhất của thế giới trong lĩnh vực quản lý chất lượng.

ppt123 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2199 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan