Bài giảng Quản lý chất lượng trong sản xuất tinh giản của toyota - Dương Mạnh Cường

(Bản scan) 1. Tổng quan về Quản lý và Đảm bảo Chất lượng Các quan điểm và Khái niệm Chất lượng Quan điểm của các DN 2. Quan điểm của Toyota về Chất lượng: Khách hàng trên hết Xây dựng chất lượng Quản lý chất lượng Nâng cao chất lượng 3. Các công cụ Kiểm soát và Đảm bảo Chất lượng Sơ đồ dòng chảy Biểu đồ Xương Cá Đồ thị Kiểm soát chất lượng 4. Vai trò và sự tham gia của Tất cả các nhân viên trong Quản lý và Đảm bảo Chất lượng Đào tạo nhân viên và sự tham gia của nhân viên Xây dựng tinh thần đồng đội đảm bảo chất lượng toàn diện

pdf44 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2301 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản lý chất lượng trong sản xuất tinh giản của toyota - Dương Mạnh Cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan