Bài giảng Quản trị tài chính trong doanh nghiệp

(Bản scan) QT tài chính DN là quản trị các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hình thành, phát triển và biến đổi vốn dưới các hình thức có liên quan, đảm bảo DN có đủ lượng vốn cần thiết, cơ cấu phù hợp với yêu cầu của quá trình kinh doanh, góp phần đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho DN và lợi ích cho người cung vốn.

pdf35 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản trị tài chính trong doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên