Bài giảng Tâm lý học quản lý về tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp

Căn cứ:  Nhân viên vừa là khách thể (làm thuê) vừa là chủ thể của quản lý  Đồng thuận là yếu tố cơ bản trong quản trị hiện đại 4. Hành động:  Coi trọng phương pháp tâm lý trong quản lý  Phân phối thông tin thường xuyên tới nhân viên  Đề cao nhân viên để phát huy sáng kiến cải tiến, tháo gỡ khó khăn (Hãng GE: hội nghị CNV 3 tháng/lần)

pdf11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1433 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tâm lý học quản lý về tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng Tâm lý học quản lý về tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp Download tài liệu từ 21 Quản trị toàn diện 1. Quản trị quan hệ  Xây dựng sự ngưỡng mộ, yêu thích của công chúng đối với nhãn hiệu hàng hóa, biểu tượng của doanh nghiệp  Tổ chức khoa học quan hệ trong lãnh đạo, điều hành hoạt động (kết hợp phương pháp pháp lý, phương pháp kinh tế, phương pháp tâm lý)  Mở rộng, không ngừng cải thiện mối quan hệ với bên ngoài – môi trường hoạt động của DN Download tài liệu từ 22 Quản trị toàn diện  Gắn khớp quan hệ đầu vào, đầu ra, quan hệ nội bộ để hoạt động suôn sẻ, ít trục trặc - tổ chức công tác hợp đồng kinh tế gắn với kế hoạch sản xuất – tài chính của DN  Chú trọng cả hai mặt trong quản trị quan hệ nội bộ:  Khuyến khích, động viên, thúc đẩy, phê phán  Quản lý tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, tăng lương, thưởng Download tài liệu từ 23 Quản trị toàn diện 2. Quản trị thông tin:  Trao đổi thông tin giữa các DN và môi trường xung quanh  Quan sát những thay đổi bên ngoài (đối thủ cạnh tranh)  Phân phối, phổ biến thông tin, cho nhân viên nắm vững tình hình, tăng sự đồng thuận, nhất trí Download tài liệu từ 24 Quản trị toàn diện 3. Quản trị quyết định:  Mạnh dạn đưa ra các quyết định sáng tạo để thực hiện  Giải thích, hướng dẫn để thực hiện QĐ có hiệu quả  Phân bổ tài chính, thiết bị, nhân sự, phương tiện để tổ chức thực hiện tốt QĐ  Thương lượng, tổng kết công việc để cải tiến không ngừng (ra QĐ mới) Download tài liệu từ 25 Quản lý là nghệ thuật về các mối quan hệ  Nhân tố con người trong quản lý → các mối quan hệ  Các quan hệ trực tiếp trong hoạt động kinh doanh của DN Download tài liệu từ 26 Quản lý là nghệ thuật về các mối quan hệ  Quan hệ DN với môi trường kinh doanh, môi trường xã hội (bao gồm quan hệ với Nhà nước)  Quản trị quan hệ là một trong 3 mặt trọng yếu trong quản trị hiện đại  Pulic Relation (nghề mới trong quản trị hiện đại) # đánh bóng công ty Download tài liệu từ 27 Quản lý là nghệ thuật về các mối quan hệ  Đầu tư quan hệ là lĩnh vực đầu tư “siêu lợi nhuận” Phường, hội - hiệp hội - câu lạc bộ Tennis – golf – vũ trường – nhà hàng Download tài liệu từ 28 Quản lý là nghệ thuật lôi cuốn đối tượng 1. Các nhà quản lý Âu + Mỹ chỉ coi trọng 03 nhân tố đầu của quản trị (chiến lược, cơ cấu, thể chế) 2. Các nhà quản lý Nhật coi trọng thêm 04 nhân tố: nhân viên, tác phong công tác, kỹ năng, mục tiêu cao nhất Download tài liệu từ 29 Quản lý là nghệ thuật lôi cuốn đối tượng 3. Căn cứ:  Nhân viên vừa là khách thể (làm thuê) vừa là chủ thể của quản lý  Đồng thuận là yếu tố cơ bản trong quản trị hiện đại 4. Hành động:  Coi trọng phương pháp tâm lý trong quản lý  Phân phối thông tin thường xuyên tới nhân viên  Đề cao nhân viên để phát huy sáng kiến cải tiến, tháo gỡ khó khăn (Hãng GE: hội nghị CNV 3 tháng/lần) Download tài liệu từ 30 Quản lý là nghệ thuật lôi cuốn đối tượng 5. Ứng xử phù hợp:
Tài liệu liên quan