Bài giảng Thị trường lao động

- Theo Adam Smith: “Thị trường là không gian trao đổi, trong đó người mua và người bán gặp nhau thoả thuận trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ nào đó”. - Theo David Begg : “Thị trường là tập hợp những thoả thuận, trong đó người mua và người bán trao đổi với nhau loại hàng hoá, dịch vụ nào đó”.

doc54 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4740 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thị trường lao động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan