Bài giảng Thương mại điện tử - KS. Trần Ngọc Thái

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, đặc biết là sự phát triển của công nghệ mạng máy tính và kỹ thuật tính toán đã làm thay đổi rất nhiều các hoạt động của xã hội. Thương mại điện tử đã ra đời trong bối cảnh đó, tính hiệu quả và thuận lợi của hoạt động thương mại điện tử ngày càng được khẳng định. Đã có những dự báo rất khả quan về hoạt động thương mại điện tử

pdf65 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2250 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thương mại điện tử - KS. Trần Ngọc Thái, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan