Bài giảng Tiết 34 : Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến 1945)

1/. Kiến thức : - Gíup HS củngcốhệthống hoá những sựkiện cơ bản của LSTG giữa 2 cuộc chiến tranh TG. - Nắm được những nội dung chính của lịch sửthếgiới trong những năm 1917-1945

pdf6 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 34 : Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến 1945), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 34 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : - Gíup HS củngcố hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của LSTG giữa 2 cuộc chiến tranh TG. - Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới trong những năm 1917-1945. 2/. Tư tưởng : - Củng cố nâng cao tư tưởng, tình cảm cách mạng chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính, tinh thần chống chiến tranh, chống chủ nghĩa Phát Xít và bảo vệ hòa bình TG. 3/. Kĩ năng : - Giúp HS phát triển kỹ năng lập bảng thống kê, lựa chọn sự kiện lịch sử tiêu biểu, tổng hợp, so sánh và hệ thống hóa sự kiện lịch sử. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  Giáo viên chuẩn bị : - Bản đồ TG (hoặc bản đồ châu Âu và châu Á). - Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của LSTG hiện đại.  Học sinh chuẩn bị : - Sách giáo khoa 8, bài tập sử 8. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  Kiểm tra bài cũ: - Em biết gì về những tiến bộ của khoa học kỹ thuật thế giới nửa đầu thế kỷ XX? - Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô Viết? 1/. HOẠT ĐỘNG 1 : NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH  Mục tiêu : Củng cố, hệ thống hóa những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.  Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn HS cùng lập bảng thống kê theo mẫu SGK, không cần đi sâu các chi tiết mà chỉ nêu thời gian diễn ra sự kiện, tên sự kiện và kết quả của nó.  Lập bảng thống kê theo mẫu SGK. T.gian Sự kiện Kết quả T2/1917 Cách - Gợi ý nội dung cơ bản một số sự kiện. - Có thể dùng bản đồ thế giới cùn HS chỉ ra các sự kiện lịch sử đã diễn ra ở khu vực nào trên TG. - Chuẩn bị những mẫu chữ ghi sẵn và cho HS tự dán vào bảng thống kê sao cho thích hợp sau khi HS suy nghĩ theo gợi ý của GV. - Dựa vào bảng thống kê SGV trình bày đầy đủ => sửa ý HS.  Tự dán vào bảng thống kê theo hướng dẫn của GV. mạng DCTS th.lợi ở Nga. Lật đổ CĐ Nga Hoàng hai CQ // tồn tại . .. . .. . .. . .. 2/. HOẠT ĐỘNG 2 : NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾÙ  Mục tiêu : - Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới trong những năm 1917 đến 1945.  Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn HS từ những sự kiện đã nêu rút ra những nội dung chủ yếu của lịch sử TG hiện đại theo năm ý trong SGK. - Cần nêu rõ các nội dung này phản ánh những diễn biến phức tạp, đa dạng của lịch sử TG trong vòng gần 3 thập niên gi74a 2 cuộc CTTG. - Nội dung củ LSTG thời kỳ này là sự phát triển có tính chất bước ngoặc của phong trào cách mạng TG với thắng lợi mở đầu của Cách mạng XHCN T10 Nga, sự phát triển thăng trầm đầy kịch tính của CNTB.  Đọc SGK phần 2 và chủ động trả lời.  Lắng nghe.  Lắng nghe.  Lắng nghe. - Thắng lợi của CM T10 Nga và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đã có tác động lớn đến tình hình thế giới. - Phong trào đấu tranh ở các nước tư bản Âu Mỹ lên cao, có bước chuyển mới, nhiều Đảng CS, Quốc tế Cộng sản thành lập. - Giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo - Cuộc chiến tranh dân tộc và giai cấp rộng lớn, quyết liệt trong phạm vi từng nước, trên TG nhằm giành hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. CM. - Sau chiến tranh thế giới thứ I, các nước tư bản bị khủng hoảng KT (1929 – 1933) => hậu quả thành lập chủ nghĩa Phát Xít. Chiến tranh TG II (1939 – 1945) gây ra tổn thất lớn nhất nhân loại. 3/. HOẠT ĐỘNG 3 : BÀI TẬP THỰC HÀNH  Mục tiêu : - Trên cơ sở những sự kiện cơ bản của LSTG và những nội dung chính giúp HS thực hiện các loại bài tập, trắc nghiệm khách quan, thực hành, tự luận  Nội dung : 1/ Trong số các sự kiện LS từ năm 1917 đến 1945 em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lý do vì sao em chọn những sự kiện đó. 2/ Hãy nêu những nội dung chính của LSTG hiện đại (1917  1945) 3/ Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến nội dung một bài học tự chọn. IV. PHỤ LỤC : - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Dặn dò ôn kỹ bài chuẩn bị câu hỏi bài 24. ----------------