Bài giảng Tin học bài 3: Trò chơi Sticks

Bài 3 : Trò chơI Sticks 1. Khởi động trò chơi Em hãy nêu quy luật khởi động một chương trình hoặc một trò chơi ? Nháy đúp chuột lên biểu tượng trò chơi

ppt13 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 804 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học bài 3: Trò chơi Sticks, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũEm hãy quan sát và cho biết đâu là biểu tượng của trò chơi Dots ?123Em cho cô biết muốn khởiđộng trò chơi Dots ta phải làm thế nào ?Em hãy nêu quy tắc chơi ? 1Bài 3 : Trò chơI Sticks 1. Khởi động trò chơiEm hãy nêu quy luật khởi động một chương trình hoặc một trò chơi ?Nháy đúp chuột lên biểu tượng trò chơi Khi đưa con trỏ chuột vào các que không bị que nào đè lên, thì con trỏ chuột của chúng ta chuyển thành hình gì ?Con trỏ chuột chỉ vào que trên cùng nó sẽ chuyển thành hình dấu cộng2. Quy tắc chơiNhiệm vụ của người chơI là gì ? Nhiệm vụ của người chơi là nháy chuột nhanh và chính xác ở que trên cùng để làm biến mất hết que. Vậy nếu em nhỏy chuột chậm thỡ làm sao ?Nếu nháy chuột chậm số que sẽ nhiều thêm. Chứng tỏ em chưa sử dụng chuột thành thạo. Sau khi kết thúc lượt chơi nếu em chọn Yes thì sao mà chọn No thì sao ?Chän Yes ®Ó tiÕp tôc ch¬i.Chän No ®Ó tho¸t CỦNG CỐ KIẾN THỨC Câu 1. Biểu tượng nào dưới đây là biểu tượng của trò chơi Stick ?123Câu 2. Muốn khởi động được trò chơi SticksA. Nháy chuột lên biểu tượng của trò chơiB. Nháy đúp chuột lên biểu tượng của trò chơiC. ấn phím Enter trên bàn phím3BAPhải nháy Chuột thế nào để các que biến mất hết trong thời gian ngắn nhất. A. Nháy chuột nhanh B. Nháy chuột chậm C. Nháy bình thường4. Trong trò chơi Sticks, để làm biến mất một que, em phải..............trên que đó,nếu que đó không có que khác. Hãy điền cụm từ thích hợp trong số các từ: nháy chuột, nháy đúp chuột,nháy nút phải chuột, đè lên trên, nắm ở dưới Vào các chỗ trống ở trên để có câu đúng.nháy chuộtđè lên trên5.Trong trò chơi sticks, em nháy chuột khi con trỏ chuột có hình dạng như thế nào thì một que sẽ biến mất? A. Con trỏ chuột có dạng. B. Con trỏ chuột có dạng.B6.Giả sử màn hình trong trò chơi Sticks có dạng như hình bên.Nếu em nháy chuột, que nào sẽ biến mất? a. Que số 1 b.Que số 2 c.Không que nào biến mất, vì con trỏ chuột có dạng127.Giả sử màn hình có trò chơi sticks có dạng như hình dưới.Nếu em nháy chuột, que nào sẽ biến mất? a. Que số 1 vì con trỏ chuột có dạng dấu cộng nằm trên que đó. b.Que số 2 vì con trỏ chuột có dạng dấu cộng và không có que nào nằm trên que đó.Hãy khoanh vào câu đúng.128. Định dạng tốc độ rơi của que em phải làm như thế nào?Đáp: Vào menu SkillNháy mục Intermediate(tốc độ rơi trung bình) hoặc Advance(tốc độ rơi nhanh)Chúc các em chơi vui vẻ!
Tài liệu liên quan