Bài giảng Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Ba ngôi làng A, B, C (nằm ở vị trí như hình vẽ) quyết định xây một ngôi trường mới cho trẻ em đi học. Yêu cầu đặt ra là ngôi trường phải được xây dựng ở vị trí sao cho khoảng cách từ trường đến 3 ngôi làng bằng nhau. Mọi người trong làng đang rất băn khoăn không biết chọn vị trí náo thích hợp? Em có cách gì giúp đỡ họ không?

pdf11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3053 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tính chất ba đường trung trực của tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c 1 Môn Hình học Lớp 7 Bài 8 chương III : Tính chất ba đường trung trực của tam giác I) YÊU CẦU TRỌNG TÂM: 1) Kiến thức:  Nắm vững tính chất đồng quy của ba đường trung trực trong tam giác.  Tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh của một tam giác 2) Kĩ năng:  Dựng được tâm đường tròn đi qua ba đỉnh của một tam giác cho trước.  Xác định được tâm của một cung (đường tròn) cho trước. II) CƠ SỞ VẬT CHẤT - Máy tính, Phần mềm Sketchpad, file tc3dtt.gsp, tc3tt.ppt  Giấy, Tờ giấy A0, thước, com pa, một số đoạn dây, đinh ghim. III) CÁC HOẠT ĐỘNG: Thời gian Nội dung công việc Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 2’ Ổn định tổ chức - Chia lớp thành 3 nhóm 20’ Phát hiện và chứng minh định lý Quan sát học sinh hoạt động Các nhóm làm bài tập theo hướng dẫn. Trao đổi để đưa ra nhận xét, kết luận. 15’ Các nhóm trình bày Nghe các nhóm trình bày Yêu cầu học sinh nhận xét đánh giá Trình bày hoạt động theo thứ tự:  Nhóm máy tính  Nhóm gấp giấy  Nhóm suy luận 5’ Củng cố kiến thức Giáo viên sử dụng file tc3dtt.ppt để củng cố lại kiến thức đã học Làm việc toàn lớp Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c 2 3’ Kiểm tra trắc nghiệm Hướng dẫn học sinh làm bài tập và đánh giá nhận xét Làm việc toàn lớp Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c 3 NHÓM MÁY TÍNH 1) Nhiệm vụ Sử dụng phần mềm Sketch.pad để phát hiện định lý, tính chất 3 đường trung trực của tam giác. 2) Cơ sở vật chất: File TC3dtt.gsp 3) Phân phối thời gian Hoạt động Thời gian Hoạt động 1 6’ Hoạt động 2 9’ Hoạt động 3 5’ Trình bày 5’ Hoạt động 1: Nội dung trong File TC3dtt.gsp Hoạt động 2: Nội dung trong File TC3dtt.gsp Hoạt động 3: Bài toán vui Ba ngôi làng A, B, C (nằm ở vị trí như hình vẽ) quyết định xây một ngôi trường mới cho trẻ em đi học. Yêu cầu đặt ra là ngôi trường phải được xây dựng ở vị trí sao cho khoảng cách từ trường đến 3 ngôi làng bằng nhau. Mọi người trong làng đang rất băn khoăn không biết chọn vị trí náo thích hợp? Em có cách gì giúp đỡ họ không? Vị trí chọn ngôi trường thích hợp đó là: SCHOOL KHU C KHU B KHU C ? Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c 4 ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................. Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c 5 NHÓM SUY LUẬN 1. Nhiệm vụ Phát hiện và chứng minh định lý, tính chất 3 đường trung trực trên giấy A0 2. Cơ sở vật chất: Mỗi nhóm có một tờ giấy A0, thước kẻ, eke, com pa,. 3. Phân phối thời gian: Hoạt động Thời gian Hoạt động 1 7' Hoạt động 2 8' Hoạt động 3 5' Trình bày hoạt động 5’ Nội dung hoạt động Hoạt động 1:  Vẽ tam giác ABC cân. Dựng trung tuyến AM.  Chứng minh rằng AM là trung trực của đoạn thẳng BC. Hoạt động 2: Dùng thước và com pa hãy dựng các đường trung trực của các tam giác sau: Nhận xét về vị trí tương đối của 3 đường trung trực(cắt nhau, song song, không cắt nhau)? A B C A B C A B C Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c 6 Từ đó rút ra kết luận gì? ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............... Nếu thấy 3 đường cắt nhau hãy đo khoảng cách từ giao điểm đó đến 3 đỉnh của tam giác. Rút ra nhận xét Hãy chứng minh nhận xét đó trên giấy A0 Hoạt động 3: Bài toán vui Ba ngôi làng A, B, C (nằm ở vị trí như hình vẽ) quyết định xây một ngôi trường mới cho trẻ em đi học. Yêu cầu đặt ra là ngôi trường phải được xây dựng ở vị trí sao cho khoảng cách từ trường đến 3 ngôi làng bằng nhau. Mọi người trong làng đang rất băn khoăn không biết chọn vị trí náo thích hợp? Em có cách gì giúp đỡ họ không? Vị trí chọn ngôi trường thích hợp đó là: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. SCHOOL KHU C KHU B KHU C ? Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c 7 ............................................................................................................................. ............... NHÓM HOẠT ĐỘNG KHÁC 1) Nhiệm vụ Thông qua hoạt động gấp giấy để phát hiện định lý, tính chất của 3 đường trung trực. 2) Cơ sở vật chất cho mỗi nhóm nhỏ: 1 miếng bìa khổ A0. Băng dinh hai mặt. Thước thẳng, ê-ke, bút dạ Mỗi nhóm chuẩn bị các tam giác với kích cỡ bất kì. 3) Phân phối thời gian Hoạt động Thời gian Hoạt động 1 6’ Hoạt động 2 9’ Hoạt động 3 5’ Trình bày hoạt động 5’ Nội dung hoạt động Hoạt động 1  Lấy các tam giác cân đã chuẩn bị sẵn có đỉnh là A, B, C  Dựng trung điểm M của cạnh BC.  Gấp giấy xác định đường trung tuyến AM.  Đo góc AMB.  Từ đó rút ra nhận xét gì về đường trung tuyến ứng với cạnh đáy trong tam giác cân. Hoạt động 2: a) + Mỗi học sinh trong nhóm lấy một tam giác bất kì có đỉnh là A, B, C. Gấp đôi các cạnh của tam giác để tạo đường trung trực của các cạnh(chính là nếp gấp). + Ghim các tam giác sau khi dựng trung trực vào giấy. Vẽ đường kéo dài của các trung trực. Có nhận xét về vị trí tương giao của 3 đường Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c 8 trung trực sau khi kéo dài(song song, cắt nhau tại 1 điểm, không cắt nhau). + Từ đó rút ra kết luận. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................... b) Sau khi dựng được giao điểm O của các trung trực trong tam giác.  Hãy dùng 3 đoạn dây đặt trùng với 3 đoạn OA, OB, OC.  Chập 3 đoạn dây lại và nêu nhận xét.  Có nhận xét gì về vị trí của điểm O đối với các đỉnh của tam giác. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................. Hoạt động 3:Bài toán vui: Ba ngôi làng A, B, C (nằm ở vị trí như hình vẽ) quyết định xây một ngôi trường mới cho trẻ em đi học. Yêu cầu đặt ra là ngôi trường phải được xây dựng ở vị trí sao cho khoảng cách từ trường đến 3 ngôi làng bằng nhau. Mọi người trong làng đang rất băn khoăn không biết chọn vị trí náo thích hợp? Em có cách gì giúp đỡ họ không? SCHOOL KHU B KHU C ? Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c 9 Vị trí chọn ngôi trường thích hợp đó là: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ........................................ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 1. Trong các tam giác dưới đây, tam giác nào có giao điểm của 3 đường trung trực nằm ngoài tam giác: a. Tam giác tù b. Tam giác vuông c. Tam giác cân d. Tam giác đều 2. Giao điểm của 3 đường trung trực trong tam giác vuông: a. Nằm trên một cạnh góc vuông b. Nằm trên cạnh huyền c. Nằm ngoài tam giác d. Nằm trong tam giác. 3. Ba đường trung trực trong tam giác bất kì : a. đều xuất phát từ các đỉnh b. có thể có hoặc không xuất phát từ đỉnh c. đều không đi qua các đỉnh của tam giác 4. Tam giác có 3 đường trung tuyến cũng là 3 đường trung trực là: KHU C Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c 1 0 a. Tam giác cân b. Tam giác vuông c. Tam giác đều 5. Tam giác có đường trung tuyến cũng là đường trung trực là tam giác: a. cân b. đều c. vuông 6. Giao điểm của 3 đường trung trực trong tam giác: a. cách đều 3 cạnh của tam giác b. cách đều 3 đỉnh của tam giác c. cách đều trung điểm của 3 cạnh của tam giác TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÓM MÁY TÍNH Nội dung 0 1 2 Kết quả Trình bày Không trình bày được Trình bày được nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc Trình bày rõ ràng ,mạch lạc Kỹ năng Không làm theo đúng các hướng dẫn Làm theo đúng hướng dẫn nhưng có một số thao tác còn lỗi Làm theo hướng dẫn hoặc àm theo cách khác đúng Kiến thức Sai kiến thức Có một số nhận xét chưa chính xác Trả lời đúng rõ ràng ,đủ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÓM SUY LUẬN Nội dung 0 1 2 Kết quả Hình vẽ Hình vẽ sai Hình vẽ chưa chính xác Hình vẽ đúng,đẹp Trình bày Không Trình bày được Trình bày rõ Bµi 8 Ch­¬ng III: TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c 1 1 trình bày được nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc ràng ,mạch lạc Kiến thức Không chứng minh được Chứng minh được nhưng có một số lập luận chưa chính xác Chứng minh đúng rõ ràng TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÓM GẤP GIẤY Nội dung 0 1 2 Kết quả Hình vẽ Hình vẽ sai Hình vẽ chưa chính xác Hình vẽ đúng,đẹp Trình bày Không trình bày được Trình bày được nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc Trình bày rõ ràng,mạch lạc Kiến thức Không chứng minh được Kiến thức đúng nhưng có một số lập luận chưa chính xác Kiến thức nêu được đúng, đầy đủ, lập luận chính xác.
Tài liệu liên quan