Bài giảng Tính ổn định của DNA

Sự sao chép DNA được thực hiện theo nguyên lý bỏn bảo toàn (semiconservative) do Watson và Crick đề xuất (1953) dựa trên cơ sở tính đặc thù liên kết hydro giữa các bazơ bổ sung của 2 mạch. Hãy tưởng tượng sợi DNA kép giống như một cái khoá dây xéc măng tuya, 2 dây tách rời nhau từ một đầu, mỗi dây là một mạch đơn được dựng làm khuụn để tổng hợp thờm mạch đơn mới trên cơ sở nguyên lí ghép cặp bổ sung giữa các bazơ, kết quả tạo ra 2 phân tử DNA trong đó mỗi phân tử có 1 mạch đơn cũ và 1 mạch đơn mới.

doc19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2310 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tính ổn định của DNA, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan