Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 5: Ánh xạ tuyến tính

BỘI ĐẠI SỐ - BỘI HÌNH HỌC CỦA TRỊ RIÊNG Định nghĩa. Bội đại số của giá trị riêng 4 là bội của trị riêng đó trong phương trình đặc trưng Định nghĩa. Bội hình học của trị riêng là số chiều của không gian con riêng tương ứng với giá trị riêng đó. Định lý. Bội hình học của một giá trị riêng luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng bột đại số của nó.

pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 5: Ánh xạ tuyến tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên