Bài giảng Toàn vẹn dữ liệu

Tạo và sửa khoá chính: Được tạo ngay khi định nghĩa bảng Cú pháp: CREATE TABLE Table_name PRIMARY KEY Đưa thêm vào một bảng đã tồn tại, nếu bảng đó chưa ràng buộc khoá chính. Nhớ rằng một bảng chỉ có một ràng buộc khoá chính. Cú pháp: ALTER TABLE Table_name ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY () Notes: Một ràng buộc khoá chính không thể bị xoá nếu nó đang tham chiếu bởi một ràng buộc khoá ngoại (Foreign Key Constrant) trong bảng bởi một bảng khác. Đễ xoá được thì phải xoá ràng buộc khoá ngoại.

ppt10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2057 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toàn vẹn dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan