Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 3: Bài toán tối ưu không ràng buộc - Hoàng Nam Dũng

Tổng quan về thuật toán Các thuật toán đều đòi hỏi được cung cấp một điểm xuất phát Xo. + Từ đó thuật toán tạo ra chuỗi X1, X2,. • Thuật toán sẽ dừng lại nếu không có sự cải thiện hay có vẻ nghiệm đã xấp xỉ đủ tốt. Có 2 chiến thuật cơ bản để tính điểm tiếp theo XK+1 từ điểm hiện tại xk, đó là line search và trust region.

pdf47 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 3: Bài toán tối ưu không ràng buộc - Hoàng Nam Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên