Đề thi cuối kỳ học kỳ II môn Toán cao cấp A3 - Đề số 1 - Năm học 2016-2017 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Câu 3: (3 điểm) Giải các phương trình vi phân: a. (exy - sin y + 2x)dx + (ẽ - xcosy)dy = 0 b. yn - y = x2 +sinx

pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi cuối kỳ học kỳ II môn Toán cao cấp A3 - Đề số 1 - Năm học 2016-2017 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan