Bài giảng Từ trường

Đầu thế kỷ XIX, nhà vật lý Pháp Ampère phát hiện rằng: hai dây dẫn mang dòng điện cũng tương tác với nhau. Hai dây dẫn đặt song song với nhau sẽ hút nhau nếu trong hai dây có dòng điện chạy cùng chiều, và chúng đẩy nhau nếu dòng điện chạy ngược chiều (Hình 14.3).

pdf36 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Từ trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên