Bài giảng Vật chất và ý thức

2.Nguồn gốc và bản chất ý thức. 2.1.Nguồn gốc của ý thức. 2.1.1.Nguồn gốc tự nhiên của ý thức. +Phản ảnh là thuộc tính vốn có của vật chất. +Kết quả phản ảnh phụ thuộc vào vật phản ảnh và cả vật bị phản ảnh. -Vật chất vô sinh có phản ảnh vật lý. -Vật chất hữu sinh có phản ảnh sinh vật. -Phản ảnh sinh vật gồm : tính kích thích và tính cảm ứng.

ppt5 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3727 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật chất và ý thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 1.Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất. 1.1. Định nghĩa của Lê nin về vật chất. +Quan niệm vật chất của các nhà triết học duy vật cũ(Trước Mác). +Sự phát triển khoa học đã bác bỏ quan niệm vật chất của các nhà triết học duy vật cũ. +Định nghĩa của Lê nin. 1.2.Các hình thức tồn tại của vật chất. 1.2.1.Vận động là phương thức tồn tại của vật chất. +Định nghĩa của Ăng ghen. +Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất. +Nguyên nhân quyết định sự vân động của vật chất. +Các hình thức vận động cơ bản của vật chất. +Mối quan hệ giữa vận động và đứng im của vật chất. 1.2.2.Không gian và thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất. +Khái niệm không gian và thời gian của vật chất. +Tính chất của không gian và thời gian của vật chất. (Đọc giáo trình) 2.Nguồn gốc và bản chất ý thức. 2.1.Nguồn gốc của ý thức. 2.1.1.Nguồn gốc tự nhiên của ý thức. +Phản ảnh là thuộc tính vốn có của vật chất. +Kết quả phản ảnh phụ thuộc vào vật phản ảnh và cả vật bị phản ảnh. -Vật chất vô sinh có phản ảnh vật lý. -Vật chất hữu sinh có phản ảnh sinh vật. -Phản ảnh sinh vật gồm : tính kích thích và tính cảm ứng. Tính kích thích đặc trưng cho sự phản ảnh của thực vật và động vật bậc thấp. Tính cảm ứng đặc trưng cho sự phản ảnh của động vật có hệ thần kinh. Hệ thần kinh của động vật không ngừng Phát triển:từ những động vật có hạch thần kinh phát triển lên những động vật có chuỗi hạch TK rồi xuất hiện động vật có hệ TK trung ương.Từ đó xuất hiện phản ảnh tâm lý. Phản ảnh tâm lý trong điều kiện nhất định biến thành phản ảnh ý thức.
Tài liệu liên quan