Tiểu luận Văn hóa kinh doanh dưới cái nhìn triết học

(Bản scan) Mối quan hệ giữa văn hóa và kinh doanh là một mối quan hệ bổ sung cho nhau và tác động lẫn nhau nhưng nó lại dường như tách bạch nhau, không liên quan đến nhau. Đã có nhiều thời và cả ngày nay nữa, vẫn tồn tại nhiều ý kiến, cho rằng "văn hóa" dường như chỉ là một cái gì đó mà khi người ta có một đời sống vật chất khá đầy đủ thì mới cần quan tâm và phát triển nó và chỉ coi "văn hóa" như một việc nâng cao đời sống cho thêm phong phú. Nên "văn hóa" lúc đó dường như bị lãng quên, mà có nhớ chắc hẳn chỉ là một yếu tố "giải trí" thêm. Nhưng khi chúng ta nhìn nhận vào những kinh nghiệm thực tế ở nhiều nước trên thế giới, qua những thời gian qua thì việc tách rời yếu tố "văn hóa" ra khỏi kinh doanh thì sự phát triển kinh tế dường như không phát triển cho lắm, mà có thể nó sẽ luôn dậm chân tại chỗ. Mà nó còn dẫn tới kinh tế không thể phát triển không lành mạnh và lâu bền nếu thiếu nền tảng văn hóa. Và văn hóa không phải là một sản phẩm thụ động của kinh tế mà có một sức mạnh tinh thần lớn lao tác động ngược lại đối với kinh tế. Chỉ trên cơ sở mối quan hệ hài hòa, hợp lý giữa kinh tế và văn hóa thì mỗi quốc gia mới mong đạt được sự phát triển năng động, có hiệu quả và chất lượng cao về mọi mặt đời sống. Ở Việt Nam chúng ta đã và đang học tập điều đó để phát triển nền kinh tế tăng trưởng hơn nữa.

pdf7 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2214 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Văn hóa kinh doanh dưới cái nhìn triết học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên