Bài giảng Xây dựng tập thể vững mạnh

1. Khái niệm tập thể, tập thể H 2. Vai trò của tập thể học sinh đối với cá nhân 3. Nội dung và biện pháp xây dựng tập thể H

pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2898 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Xây dựng tập thể vững mạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG: Xây dựng tập thể H vững mạnh 1. Khái niệm tập thể, tập thể H 2. Vai trò của tập thể học sinh đối với cá nhân 3. Nội dung và biện pháp xây dựng tập thể H 1.1 Tập thể Mục đích chung Hoạt động chung Tổ chức chặt chẽ Có hệ thống quan hệ phụ thuộc Cộng đồng xã hội đặc biệt 1. Khái niệm Kỷ luật 1.2 Tập thể học sinh Có tổ chức Kỷ luật TT Có hệ thống quan hệ phụ thuộc Mục đích chung Hoạt động chung 2.1 Sự phát triển của tập thể và sự phát triển cá nhân là hai quá trình qui định lẫn nhau Kích thích, điều khiển sự phát triển 2. Vai trò của tập thể TẬP THỂ CÁ NHÂN Làm tăng sức mạnh Makarenko: “Tập thể là một cơ thể xã hội sinh động thể hiện sức mạnh tổng hợp của các thành viên. Sức mạnh của các thành viên, một khi đã được liên kết một cách có mục đích sẽ tạo ra sức mạnh gấp nhiều lần tổng số sức mạnh của các thành viên riêng lẻ, đồng thời làm tăng thêm sức mạnh của từng thành viên” 2.2Tập thể là môi trường tâm lý – xã hội trực tiếp tác động lên H Tập thể H H Hoạt động Giao lưu Học tập Sinh hoạt tt 2.3 Tập thể là phương tiện GD đặc biệt quan trọng Truyền thống tt Dư luận tập thể Kỷ luật tập thể CBL, H tích cực Hđộng- Glưu Sự lãnh đạo của GVCN 1 Tập thể học sinh HYêu cầu tập thể
Tài liệu liên quan