Bài giảng Xúc tác OMS

Có 5 PP xác định tính chất lý hoá của OMS: • PP nhiễu xạ Ronghen-XRD • PP phân tích nhiệt trọng lượng TGA • PP BET xác định bề mặt riêng • PPđo SEM • PP xác định số oxy hoá

ppt43 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3047 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xúc tác OMS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên