Bài tập – Chương 6 Các phép toán tổ hợp

Cộng 2 số nhị phân (a) 1010 + 1011 (b) 1011.1101 + 11.1

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập – Chương 6 Các phép toán tổ hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BK TP.HCM 2011 dce Bài tập – Chương 6 Các phép toán tổ hợp Nguyễn Quang Huy huynguyen@cse.hcmut.edu.vn 2011 dce 6.1 • Cộng 2 số nhị phân (a) 1010 + 1011 (b) 1011.1101 + 11.1 2Exercise Chapter 5 - Flip Flop 2011 dce 6.2 • Biểu diễn số thập phân có dấu dưới dạng bù-2 (a) +32 (b) -127 (c) -128 (d) +63 (e) -3 (f) +3 3Exercise Chapter 5 - Flip Flop 2011 dce 6.3 • Xác định giá trị thập phân của các số có dấu (dưới dạng bù-2) trong mỗi trường hợp sau (a) 01101 (b) 11101 (c) 01111011 (d) 10011001 4Exercise Chapter 5 - Flip Flop 2011 dce 6.4 • Xác định khoảng giá trị các số thập phân có dấu có thể biểu diễn được sử dụng 12 bit (cả bit dấu) • Xác định khoảng giá trị các số thập phân không dấu có thể biểu diễn được sử dụng 12 bit (cả bit dấu) • Cần bao nhiêu bit để biểu diễn các số thập phân từ -32 768 đến 32 767 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 5 2011 dce 6.6 • Biểu diễn các số sau đây dưới dạng các số nhị phân có dấu 8-bit (a) +15 (b) -12 (c) -1 (d) -128 (e) +127 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 6 2011 dce 6.9 • Tính giá trị các phép toán trong hệ thống bù-2 (a) +9 + 6 (b) +14 – 17 (c) -36 + 15 (d) 111 x 101 (e) 10111 x 100 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 7 2011 dce 6.13 + 6.14 • Cộng 2 số dưới dạng mã BCD (a) 74 + 23 (b) 147 + 380 • Cộng 2 số hex (a) 3E91 + 2F93 (b) D191 + AAAB • Trừ 2 số hex (a) 91B – 6F2 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 8