Bài tập Đại số đại cương

Trên tập hợp Q các số hữu tỉ, xét phép toán * xác định như sau: a) Q cùng phép toán * có phải là một nhóm không? Tại sao? b) Chứng minh Q\{-1} cùng phép toán * tạo thành một nhóm.

pdf57 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3869 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập Đại số đại cương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên