Bài tập môn quản trị tài chính: Công ty máy in Pioneer

(Bản scan) Russ Wadleight, chủ tịch của công ty máy in Pioneer đã tóm tắt các số liệu sau từ hồ sơ của ông để đối chiếu kết quả hoạt động của công ty với các giá trị trung bình của ngành. Russ hơi lo về kết quả hoạt động của công ty trong năm. Kế toán Walt Schoolcraft đề nghị ông tăng giá sản phâm 8% trong năm 19X2 để bù đắp cho giá tăng, nhưng Lil, giám đốc bán hàng cho rằng khách hàng chỉ chấp nhận tăng giá 5%, và với sự tăng giá này chủ yếu là ông cần tăng cường nỗ lực bán hàng. Russ chấp nhận chính sách của giám đốc bán hàng và giá tăng 5% bắt đầu từ 19X2. Do tăng nỗ lực bán hàng, hầu hết các khách hàng cũ công ty đều giữ được và có thêm một vài khách hàng mới.

pdf28 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1744 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập môn quản trị tài chính: Công ty máy in Pioneer, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan