Bài tập Ngôn ngữ lập trình C cơ bản

Bài 1. Dem so lan xuat hien cac ky tu trong chuoi ! #include #include void main() { char chuoi[80]; int i = 0, count = 0; printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : "); gets(chuoi);

doc30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2502 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập Ngôn ngữ lập trình C cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan