Bài tập Sản lượng và tổng cầu có kèm bài giải

C = 50 + 0,75Y I= 50 a) VẽcácđườngC, I, S, C+I vàxácđịnh mứcsảnlượng cân bằng trênđồthị. b) Nếusảnlượng thựctếlà 500 thì sẽxảy rađiềugì? c) Nếusảnlượng thựctếlà 300 thì sẽxảy rađiềugì?

pdf4 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 11615 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Sản lượng và tổng cầu có kèm bài giải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Bài tập 1 Trong một nền kinh tế đóng không có chính phủ Y 0 200 400 600 800 1000 C 100 260 420 580 740 900 a) C0? MPC? b) Hàm tiêu dùng? Hàm tiết kiệm? c) Tìm điểm trung hòa d) Biểu diễn C và S trên đồ thị Bài tập 2 I = 70 Nếu C thay đổi từ C1 = 50 + 0,7 Y đến C2 = 50 + 0,5Y a) Sản lượng cân bằng thay đổi ra sao? b) Tiết kiệm thay đổi như thế nào? c) Biểu diễn I và S trên đồ thị Bài tập 3 C = 50 + 0,75Y I = 50 a) Vẽ các đường C I S C+I và xác định, , , mức sản lượng cân bằng trên đồ thị. b) Nếu sản lượng thực tế là 500 thì sẽ xảy ra điều gì? c) Nếu sản lượng thực tế là 300 thì sẽ xảy ra điều gì? 2Bài tập 4 C = 20 + 0,8 Y I = 80 a) Tìm điểm cân bằng sản lượng? Sả ổ ế à ếb) n lượng sẽ thay đ i như th n o n u hàm tiêu dùng mới là C = 120 + 0,6Y? c) Giải thích hai tác động xảy ra trên đồ thị:  Thay đổi C0 từ 20 lên 120  Thay đổi MPC từ 0,8 xuống còn 0,6. Bài tập 5 Vấn đề đầu tư, số nhân và sản lượng A. Giả sử khuynh hướng tiêu dùng biên MPC là 0,6 và đầu tư biên MPI là 0. Giá t ị ủ ố hâ ?a) r c a s n n b) Nếu đầu tư tự định gia tăng thêm 25, sản lượng gia tăng bao nhiêu? c) Nếu tiêu dùng tự định là 60 và đầu tư tự định là 90, mức sản lượng cân bằng là bao nhiêu? Bài tập 5 Vấn đề đầu tư, số nhân và sản lượng B. Giả sử khuynh hướng tiêu dùng biên MPC = 0,6 và khuynh hướng đầu tư biên MPI là 0,2 ) Giá trị của số nhân?a b) Nếu tiêu dùng tự định gia tăng thêm 25, sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào? c) Nếu tiêu dùng tự định là 60 và đầu tư tự định là 90, mức sản lượng cân bằng là bao nhiêu? 3Bài tâp 6 Trong nền kinh tế đóng, không có chính phủ C = 400 + 0,8YD và I = 100 a) Xác định sản lượng cân bằng và mức tiết kiệ t ứm ương ng. b) Nếu sản lượng thực tế là 2600 thì mức đầu tư không dự kiến là bao nhiêu? c) Số nhân chi tiêu? d) Nếu đầu tư tăng thêm 100, sản lượng cân bằng sẽ thay đổi thế nào? Bài tập 7 YD 0 10 20 30 40 50 60 C 8 16 24 32 40 48 56 a) C0? b) Xác định S ở mỗi mức YD c) Xác định thu nhập ở điểm vừa đủ d) MPC? MPS? e) Tính APC và APS ở mỗi mức YD f) Thiết lập hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm của hộ gia đình theo YD Bài tập 8 Một nền kinh tế đóng và không có chính phủ YD C S I AD (1) (2) (3) (4) (5) 0 - 75 100 110 - 40 100 220 05 100- 330 30 100 440 65 100 550 100 100 660 135 100 770 170 100 4Bài tập 8 a) Điền vào cột ( 2 ) và cột ( 5 ) b) MPC? Xây dựng hàm tiêu dùng? c) MPS? Xây dựng hàm tiết kiệm? d) Nhận xét về đầu tư khu vực tư nhân? e) Khuynh hướng chi tiêu biên? Xây dựng hàm tổng cầu? Bài tập 9 Trong một nền kinh tế đóng và không có chính phủ C = 60 + 0,75 YD I = 120 + 0,05Y a) Tổng cầu? MPC? b) Sản lượng cân bằng? Mức tiêu dùng, mức đầu tư và mức tiết kiệm tại điểm cân bằng? Bài tập 9 a) Giả sử mức sản lượng hiện thời là 1000 tỷ đồng, quá trình điều chỉnh đến điểm cân bằng? b) Giả sử mức sản lượng hiện thời là 800 tỷ đồng, quá trình điều chỉnh đến điểm cân bằng?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaiTap Mac3 SanLuong va TongCau [Compatibility Mode].pdf
  • pdfBaiGiai Mac3 SanLuong va TongCau [Compatibility Mode].pdf