Bài thảo luận Ứng dụng của enzym trong phân tích chương 1: Giới thiệu tổng quan

I. 1. Điện cực Urea có mang enzyme cố định: Điện cực này cho phép kiểm tra liên tục một hàm lượng nhỏ chất nào đó. Trong điện cực Urea, Urease cố định phân hủy Urea thành những Ion mà có thể dò ra được nhờ những kỹ thuật điện hóa chuẩn học. Urease gắn trong vi tiểu cầu đã được sử dụng có kết quả để loại ure của máu trong thận nhân tạo. Điện cực urease cố định, dùng để xác định ure trên dòng liên tục.

ppt73 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2241 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thảo luận Ứng dụng của enzym trong phân tích chương 1: Giới thiệu tổng quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan