Bài thuyết trình Các công cụ dùng cho việc bảo trì phần mềm

Nắm được những kiến thức sau: Hiểu được công cụ trong bảo trì là gì. Hiểu cách thức lựa chọn công cụ như thế nào. Hiểu cách thức phân loại các công cụ.

pptx18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Các công cụ dùng cho việc bảo trì phần mềm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC CÔNG CỤ DÙNG CHO VIỆC BẢO TRÌ PHẦN MỀM Bài thuyết trình Thành viên nhóm: 1.PHẠM THANH MÂN 2. PHAN QUỐC MINH GVHD: PHAN GIA PHƯỚC A. MỤC TIÊU C. TÓM TẮT NỘI DUNG D. KẾT THÚC CÔNG CỤ B. NỘI DUNG CHI TIẾT A. MỤC TIÊU MỤC TIÊU Nắm được những kiến thức sau: Hiểu được công cụ trong bảo trì là gì. Hiểu cách thức lựa chọn công cụ như thế nào. Hiểu cách thức phân loại các công cụ. YÊU CẦU Yêu cầu đối với bài học: Bài học này đòi hỏi những kiến thức về: Quy trình phát triển phần mềm Kiến thức cơ bản lập trình & kiểm kiểm thử Kiến thức cơ bản về công nghệ phần mềm B. NỘI DUNG CHI TIẾT II. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN IV. MỘT SỐ CÔNG CỤ NỘI DUNG III. PHÂN LOẠI CÔNG CỤ I. GiỚI THIỆU & ĐỊNH NGHĨA I. Giới thiệu & định nghĩa => Công cụ bảo trì phần mềm (software maintenance tool) Công cụ là đối tượng, phương tiện, tư liệu tham gia vào quá trình sản xuất tạo thành sản phẩm. Công cụ (tool) cung cấp các hỗ trợ tự động hay bán tự động đối với chu trình và phương pháp. Các công cụ được tích hợp sẽ tạo thành CASE (Coputer Aided Softwave Engineering) Là hệ thống được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động trong quy trình phát triển phần mềm Công cụ (Tool) giúp đỡ các kỹ sư phẩn mềm những công việc khó khăn trong việc phát triển phần mềm bao gồm cả sự sáng tạo, cách tổ chức chẳng hạn như kế hoạch, hợp đồng, đặt diểm kỹ thuật mã nguổn, thông tin quản lý II. Tiêu Chuẩn Lựa Chọn Công Cụ Khả năng: hỗ trợ tác vụ thực thi (tính tự động, hay làm tay) Chức năng: xem xét tính năng tự động Chí phí và lợi ích: Platforms: Win, Linux, … Ngôn ngữ lập trình: hỗ trợ ngôn ngữ Java, Ada, C, C++,Cobol, Fortran, Modula-2, Lisp and Prolog, Tính dễ dụng: ví dụ: command line or menu-driven Tính mở của kiến trúc:tính mở rộng và khả chuyển của CASE-tools II. Tiêu Chuẩn Lựa Chọn Công Cụ Tính ổn định của nhà cung cấp Văn hoá tổ chức: a working culture và work patterns. Để tăng cơ hội công cụ được chấp nhận bởi người dùng cuối, cần thiết xem xét đển văn hoá và mẫu công việc III. Phân Loại Công Cụ Khả năng nắm bắt chương trình và reverse engineering Kiểm thử Quản lý cấu hình Sưu liệu(tài liệu lưu lại) và độ đo (số dòng code lỗi trên số dòng code). III. Phân Loại Công Cụ Công cụ đọc hiểu và reverse engineering Công cụ hỗ trợ kiểm thử Công cụ hỗ trợ quản lý cấu hình IV. Một Số Công Cụ Dùng Cho Bảo Trì Công cụ đọc hiểu và reverse engineering Program Slicer Static Analyser Dynamic Analyser Data Flow Analyser Cross-Referencer Dependency Analyser Transformation Tool IV. Một Số Công Cụ Dùng Cho Bảo Trì Công cụ hỗ trợ kiểm thử Công cụ mô phỏng giả lập (Simulator) Bộ phát sinh test case (Generator) Bộ phát sinh Test Paths (Generator) Công cụ hỗ trợ quản lý cấu hình Source Code Control System Other Utilities C.TÓM TẮT Thank you for listen! Good luck!