Bàn chân thạch sùng: Vật liệu Nano

Molecular scale: nguyên tử + phân tử giúp con người hiểu những thuộc tính cơ bản của vật chất hóa học tổng quát (hữu cơ, vô cơ.), Hóa học lượng tử, cơ học lượng tử. Micro, Meso, Macro scale: trạng thái cụm, mảng, khối.

pdf21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bàn chân thạch sùng: Vật liệu Nano, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan