Báo cáo Chương trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại cá nhân

Trong thời đại kinh tế xã hội hiện nay, thông tin liên lạc đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với các hoạt động của con người như giao tiếp kinh doanh , bạn bè và quan hệ xã hội ... Và một loại phương tiện thông tin liên lạc mà chúng ta không thể không nói đến đó là điện thoại. Nó đã trở thành phương tiện thông tin liên lạc phổ biến và trở thành một phần không thể thiếu của con người.

doc30 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2585 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Chương trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại cá nhân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN I. Thành viên trong nhóm: 1.Ngô Việt Hoàng 2. 3. 4. II. Đặt vấn đề Hiện trạng và mục tiêu khảo sát Trong thời đại kinh tế xã hội hiện nay, thông tin liên lạc đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với các hoạt động của con người như giao tiếp kinh doanh , bạn bè và quan hệ xã hội ... Và một loại phương tiện thông tin liên lạc mà chúng ta không thể không nói đến đó là điện thoại. Nó đã trở thành phương tiện thông tin liên lạc phổ biến và trở thành một phần không thể thiếu của con người. Thế mạnh của điện thoại chính là giúp truyền đạt thông tin rất nhanh và không bị giới hạn về địa hình và khoảng cách giao tiếp, rất nhiều công việc , vấn đề cần giải quyết không cần phải giải quyết trực tiếp mà có thể được thực hiện gián tiếp thông qua điện thoại. Thực tế là mỗi người đều có rất nhiều bạn bè và các mối quan hệ trong kinh doanh, trong hoạt động xã hội, …Đối với những người làm ở các cơ quan lớn thì số lượng mối quan hệ càng nhiều thì họ càng phải lưu trữ nhiều thông tin về các mối quan hệ đó như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cơ quan, địa chỉ nhà, thông tin cá nhân…Với khối lượng thông tin khổng lồ như thế, việc xây dựng danh bạ điện thoại là một giải pháp tối ưu và đã được áp dụng phổ biến. Trong danh bạ điện thoại người ta thường lưu các thông tin như ta đã nói ở trên và có thể còn nhiều thông tin khác nữa để liên hệ dễ dàng và thuận tiện trong công việc… Trước đây danh bạ điện thoại thường được xây dựng trên giấy tờ, sổ sách. Cách thức này tồn tại nhiều nhược điểm như: tìm kiếm chậm, khó chỉnh sửa, khó chia sẻ, khó bảo quản… Khi khoa học kĩ thuật phát triển, nhịp sống con người tăng cao…thì những nhược điểm trên càng gây ra nhiều khó khăn và trở ngại cho người dùng. - Hiện nay, công nghệ thông tin đang rất phát triển và đã dần thâm nhập sâu vào đời sống con người, nhiều ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang được phổ dụng rộng rãi. Trước những điều kiện và tình hình thực tế đó, việc tin học hóa quá trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại là một giải pháp hữu hiệu. Bởi lẽ: xây dựng chương trình quản lý danh bạ điện thoại trên máy tính có rất nhiều ưu điểm khắc phục những nhược điểm trong việc quản lý danh bạ điện thoại cá nhân trên giấy tờ như: Dễ dàng thay đổi chỉnh sửa Việc tìm kiếm nhanh chóng và thực hiện dễ dàng Quá trình lưu trữ nhanh và lưu trữ được nhiều thông tin ……. 2) Phương án giải quyết cụ thể - Khảo sát các mô hình quản lý danh bạ điện thoại đã được xây dựng từ trước…để tìm hiểu các thông tin cơ bản cần quản lý. - Tìm hiểu các thông tin cần quản lý trên thực tế hiện nay. - Phân tích, tổng hợp các thông tin để đưa ra mô hình tổng quát, đưa ra các sơ đồ liên quan và thiết kế hệ thống tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại hoàn chỉnh. - Tiến hành chọn ngôn ngữ lập trình, chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu và xây dựng chương trình chạy trên máy đơn và sử dụng hệ điều hành Windows XP Yêu cầu chương trình có thể lưu trữ được khối lượng thông tin lớn, có thể thêm, sửa, xóa thuận tiên, và tìm kiếm thông tin nhanh theo tên, địa chỉ, số điện thoại, cơ quan, thành phố… III. Xác lập dự án Dự trù trang thiết bị Thiết bị dự tính gồm một máy đơn có cài hệ điều hành Windows XP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình và các phần mềm hỗ trợ đi kem. Kế hoạch thực hiện Khảo sát Lên kế hoạch, xác định nội dung cần khảo sát. Thực hiện khảo sát Phân tích và thiết kế hệ thống Tổng hợp thông tin khảo sát Phân tích, tổng hợp đưa ra các sơ đồ cần thiết như: sơ đồ chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu, sơ đồ liết kết thực thể… Thiết kế chương trình, tạo khung nhìn chi tiết về chương trình cần xây dựng Xây dựng, hoàn thiện và thử nghiệm chương trình Xây dựng chương trình, xây dựng các module, các thư viên đi kèm nếu cần Cài đặt, chạy thử để kiểm tra lỗi và thử nghiệm các chức năng để xem xét tính khả thi và tìm ra các chức năng cần bổ sung Thực hiện sửa lỗi sau khi đã kiểm tra và hoàn thiện các chức năng còn thiếu . Công việc này được lặp lại đến khi đáp ứng yêu cầu Sau khi hoàn thiện sẽ chính thức đưa chương trình vào hoạt động. Theo dõi qúa trình hoạt động để kịp thời khắc phục những lỗi xảy ra. IV. Khảo sát *) Nội dung: Môi trường khảo sát, các quy trình nghiệp vụ và biểu mẫu đi kèm Quá trình khảo sát được thực hiện với các mô hình quản lý danh bạ điện thoại xây dựng trên các loại hình khác nhau như giấy tờ, sổ sách , các file văn bản và các phần mềm quản lý danh bạ đã có từ trước . Mỗi người đều có rất nhiều mối quan hệ và một trong các phương pháp quản lý thông tin các mối quan hệ đó là tự tạo cho mình một cuốn danh bạ điện thoại riêng.Trong cuốn danh bạ đó, người dùng có thể lưu tất cả các thông tin về các mối quan hệ của mình, thường là thông tin về họ tên, ngày sinh, số điện thoại di động, số điện thoại nhà riêng, số điện thoại cơ quan, và có thể thêm một vài thông tin khác nữa. Thời gian trôi qua, do hoạt động, công tác xã hội…mà con người lại có thêm các mối quan hệ mới, các thông tin về các mối quan hệ mới này lại được ghi thêm vào danh bạ. Thực tế cuộc sống có nhiều thay đổi, thông tin về các mối quan hệ cũ cũng bị thay đổi, khi đó thông tin cũ trong danh bạ bị xóa đi và thay bởi những thông tin mới. Các thông tin về các mối quan hệ cứ thế được cập nhật, sửa, xóa trên danh bạ. Mỗi khi cần liên hệ, cần kiểm tra thông tin… về một mối quan hệ nào đó người dùng sẽ tra lại danh sách có trong danh bạ của mình và lấy ra thông tin họ cần. V. Xây dựng sơ đồ, phân tích đầu vào, đầu ra và các ràng buộc toàn vẹn 1. Sơ đồ phân rã chức năng 2. Phân tích đầu vào đầu ra: a) Danh mục - Nước: + Mục đích giúp người dùng có thể tạo danh sách các nước mà người dùng có sự liên hệ đến + Đầu vào là thông tin về tên nước, thông tin ghi chú về nước đó nếu có + Đầu ra là trong cơ sở dữ liệu được bổ xung thêm tên nước và thông tin ghi chú về nước đó nếu có - Tỉnh/thành phố: + Mục đích giúp người dùng có thể tạo danh sách các tỉnh/thành phố mà người dùng có sự liên hệ đến, tỉnh/thành phố này thuộc một trong các nước có trong danh sách các nước đã nhập + Đầu vào là thông tin về tên tỉnh/thành phố, thông tin ghi chú về tỉnh /thành phố đó nếu có + Đầu ra là trong cơ sở dữ liệu được bổ xung thêm tên tỉnh/thành phố và thông tin ghi chú về tỉnh/thành phố đó nếu có - Quận/huyện: + Mục đích giúp người dùng có thể tạo danh sách các quận/huyện mà người dùng có sự liên hệ đến, quận/huyện này thuộc một trong các tỉnh/thành phố có trong danh sách các tỉnh/thành phố người dùng đã nhập + Đầu vào là thông tin về tên quận/huyện, thông tin ghi chú về quận/huyên đó nếu có + Đầu ra là trong cơ sở dữ liệu được bổ xung thêm tên quận/huyện và thông tin ghi chú về quận/huyện đó nếu có b) Cập nhật danh bạ: - Loại điện thoại: + Mục đích giúp người dùng có thể tạo danh sách các loại điện thoại mà người dùng có sự liên hệ đến + Đầu vào là thông tin về tên loại điện thoại, thông tin ghi chú về loại điện thoại đó nếu có + Đầu ra là trong cơ sở dữ liệu được bổ xung thêm tên loại điện thoại và thông tin ghi chú về loại điện thoại đó nếu có - Điện thoại: + Mục đích giúp người dùng có thể tạo danh sách các số điện thoại mà người dùng có sự liên hệ đến, số điện thoại này thuộc một trong các loại điện thoại mà người dùng đã cập nhật và là số của một đối tượng nào đó trong danh sách + Đầu vào là số điện thoại, thông tin ghi chú về số điện thoại đó nếu có + Đầu ra là trong cơ sở dữ liệu được bổ xung thêm số điện thoại và thông tin ghi chú về số điện thoại đó nếu có - Cơ quan: + Mục đích giúp người dùng có thể tạo danh sách các cơ quan mà người dùng có sự liên hệ đến + Đầu vào là thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại cơ quan,thông tin email, số fax, ghi chú về cơ quan đó nếu có + Đầu ra là trong cơ sở dữ liệu được bổ xung thêm tên cơ quan và thông tin về cơ quan đó - Đối tượng: + Mục đích giúp người dùng có thể tạo danh sách các đối tượng mà người dùng có sự liên hệ đến + Đầu vào là thông tin về tên,quận huyện, địa chỉ , số điện thoại của đối tượng, thông tin email, ngày sinh, chức danh, thông tin về cơ quan, ghi chú về đối tượng đó nếu có + Đầu ra là bảng thông tin về đối tượng, bảng thông tin kết quả của việc tìm kiếm, xem thông tin và liên hệ 3. Sơ đồ luồng dữ liệu a ) Ngữ Cảnh b ) Mức Đỉnh c ) Mức dưới đỉnh Quản lý danh mục - Quản lý danh bạ Quản lý tìm kiếm 4. Sơ đồ liên kết dữ liệu và sơ đồ liên kết thực thể (ghi chú: 1 n ) a) Sơ đồ liên kết thực thể b) Sơ đồ liên kết dữ liệu - Bảng dữ liệu nước - Bảng dữ liệu tỉnh/thành phố - Bảng dữ liệu quận/huyện - Bảng dữ liệu loại điện thoại - Bảng dữ liệu điện thoại - Bảng dữ liệu cơ quan - Bảng dữ liệu đối tượng 5. Ràng buộc toàn vẹn Primary key P1: Với t1, t2Nuoc t1[Manuoc,Tennuoc] t2[Manuoc,Tennuoc] Phạm vi: Nuoc Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  Nuoc + - +(Manuoc,Tennuoc)  P2: Với t1, t2TinhTP t1[MatinhTP] t2[MatinhTP] Phạm vi: TinhTP Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  TinhTP + - +(MatinhTP)  P3: Với t1, t2Quanhuyen t1[MaQH] t2[MaQH] Phạm vi: Quanhuyen Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  Quanhuyen + - +(MaQH)  P4: Với t1, t2LoaiDT t1[Maloai] t2[Maloai] Phạm vi: LoaiDT Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  LoaiDT + - +(Maloai)  P5: Với t1, t2Dienthoai t1[MaDT,SoDT] t2[MaDT,SoDT] Phạm vi: Dienthoai Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  Dienthoai + - +(MaDT)  P6: Với t1, t2Coquan t1[MaCQ] t2[MaCQ] Phạm vi: Coquan Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  Coquan + - +(MaCQ)  P7: Với t1, t2Doituong t1[MaDtuong] t2[MaDtuong] Phạm vi: Doituong Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  Doituong + - +(MaDtuong)  Foreign key F1: t1 TinhTP t2 Nuoc : t1[Manuoc] = t2[Manuoc] Phạm vi: TinhTP, Nuoc Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  Nuoc - + +(Manuoc)  TinhTP + - +(Manuoc)  F2: t1 Quanhuyen t2 TinhTP : t1[MatinhTP] = t2[MatinhTP] Phạm vi: TinhTP,Quanhuyen Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  TinhTP - + +(MatinhTP)  Quanhuyen + - +(MatinhTP)  F3: t1 Doituong t2 Quanhuyen : t1[MaQH] = t2[MaQH] Phạm vi: Doituong, Quanhuyen Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  Quanhuyen - + +(MaQH)  Doituong + - +(MaQH)  F4: t1 Doituong  t2 Coquan: t1 [MaCQ] =t2 [MaCQ] Phạm vi: Doituong,Coquan Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  Coquan - + +(MaCQ)  Doituong + - +(MaCQ)  F5: t1 Dienthoai  t2 Doituong: t1 [MaDtuong] =t2 [MaDtuong] Phạm vi: Doituong,Dienthoai Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  Doituong - + +(MaDtuong)  Dienthoai + - +(MaDtuong)  F6: t1 Dienthoai  t2 LoaiDT: t1 [Maloai] =t2 [Maloai] Phạm vi: LoaiDT,Dienthoai Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update  LoạiDT - + +(Maloai)  Dienthoai + - +(Maloai)  Check: VI. Thiết kế giao diện: 1. Giao diện a) frmnuoc: b) frmtinhTP c) frmquanhuyen d) frmdienthoai e) frmloaiDT f) frmdoituong g) frmtimkiem 2. Giải thích và phân tích hoạt động các chức năng trên giao diện Trên các Form với tên mở đầu tương ứng là frm gồm đầy đủ các chức năng thêm, sửa, xoá, thoát. Các chức năng này là các button. Các nhãn Lable với thuộc tính Text ghi tên dữ liệu tương ứng, các T
Tài liệu liên quan