Báo cáo Tích hợp khai phá dữ liệu trong InfoSphere Warehouse với việc tạo Cognos của IBM Phần 3: Gọi khai phá động từ Cognos khi sử dụng một ví dụ phân tích giỏ thị trường

Khi bạn đang làm việc với lượng dữ liệu lớn, điều quan trọng là bạn hiểu rõ các quy tắc về các thực thể khác nhau có liên quan với nhau như thế nào. Thường phát hiện ra các quy tắc này là một quá trình phức tạp. Các quy tắc kết hợp rất đơn giản chỉ là chủ nghĩa hình thức có tác động mạnh đến các quy tắc mô tả các tập dữ liệu vì chúng biểu thị các thực thể nào có thể xuất hiện đồng thời với nhau. Một ví dụ truyền thống về các quy tắc kết hợp có thể thường thấy trong lĩnh vực bán lẻ. Ví dụ, một quy tắc kết hợp chung là “NẾU trứng VÀ sữa thì SAU ĐÓ là đường” nói lên rằng khi mua hàng nhiều khách hàng mua trứng và sữa cũng mua đường. Quy tắc này có thể được phát hiện có hiệu quả thậm chí từ các các tập dữ liệu rất lớn. InfoSphere Warehouse cho phép bạn t ìm các quy tắc này một cách thuận tiện như bài viết này đã mô tả chi tiết.

pdf23 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1379 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Tích hợp khai phá dữ liệu trong InfoSphere Warehouse với việc tạo Cognos của IBM Phần 3: Gọi khai phá động từ Cognos khi sử dụng một ví dụ phân tích giỏ thị trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tích hợp khai phá dữ liệu trong InfoSphere Warehouse với việc tạo báo cáo Cognos của IBM Phần 3: Gọi khai phá động từ Cognos khi sử dụng một ví dụ phân tích giỏ thị trường Mở đầu Khi bạn đang làm việc với lượng dữ liệu lớn, điều quan trọng là bạn hiểu rõ các quy tắc về các thực thể khác nhau có liên quan với nhau như thế nào. Thường phát hiện ra các quy tắc này là một quá trình phức tạp. Các quy tắc kết hợp rất đơn giản chỉ là chủ nghĩa hình thức có tác động mạnh đến các quy tắc mô tả các tập dữ liệu vì chúng biểu thị các thực thể nào có thể xuất hiện đồng thời với nhau. Một ví dụ truyền thống về các quy tắc kết hợp có thể thường thấy trong lĩnh vực bán lẻ. Ví dụ, một quy tắc kết hợp chung là “NẾU trứng VÀ sữa thì SAU ĐÓ là đường” nói lên rằng khi mua hàng nhiều khách hàng mua trứng và sữa cũng mua đường. Quy tắc này có thể được phát hiện có hiệu quả thậm chí từ các các tập dữ liệu rất lớn. InfoSphere Warehouse cho phép bạn tìm các quy tắc này một cách thuận tiện như bài viết này đã mô tả chi tiết. Bài viết trước của loạt bài này đã mô tả cách trước hết xây dựng mô hình khai phá trong InfoSphere Warehouse và sau đó xuất bản các kết quả bằng cách sử dụng Cognos. Điều này là tốt trong một số kịch bản. Tuy nhiên, một nhà phân tích thường muốn tác động đến việc phân tích tương tác, ví dụ, hạn chế các quy tắc được tìm thấy. Chuyển sang InfoSphere Warehouse DesignStudio rồi quay lại Cognos mỗi khi thay đổi một tham số thật không thuận tiện chút nào. Do đó bạn muốn tạo các bản ghi tương tác cho phép người dùng thiết lập các tham số trong một báo cáo Cognos, tự động gọi khai phá trong nền tảng rồi cung cấp các kết quả trả lại Cognos. Bài viết này cho bạn thấy cách thực hiện chính xác các bước đó. Trước tiên, hãy tìm hiểu về nhiệm vụ khai phá quy tắc kết hợp và cách có được nó trong InfoSphere Warehouse. Sau đó, hãy xem cách gọi động khai phá dữ liệu từ Cognos. Cuối cùng, hãy xem một ví dụ về việc có thể sử dụng cơ chế này theo thời gian thực. Về đầu trang Phân tích giỏ hàng và khai phá quy tắc kết hợp Các quy tắc kết hợp và các ứng dụng của chúng Các quy tắc kết hợp mô tả những mục nào thường xảy ra cùng nhau. Khái niệm về một giao dịch có tầm quan trọng thiết yếu trong ngữ cảnh này. (Một truy cập đơn vào một cửa hàng có thể được xem như một giao dịch và tất cả các mặt hàng đã mua trong quá trình truy cập này sau đó đang cùng xuất hiện và được gọi là một giỏ hàng hay tổng quát hơn là giỏ thị trường). Mặc dù, tất cả các mua sắm của một khách hàng trong suốt một năm cũng có thể được xem như là một giao dịch. Điều đó phụ thuộc vào loại các quy tắc nào mà bạn quan tâm. Hãy xem xét một ví dụ đơn giản. Bảng sau đây chứa các giao dịch về các mặt hàng. Mỗi giao dịch có chứa tất cả các mặt hàng mà một khách hàng đã mua trong một lần truy cập vào một cửa hàng. Hình 1. Các giao dịch mẫu Như bạn thấy, máy tính (PC) được mua khá thường xuyên. Ngoài ra, sự kết hợp của máy tính và màn hình (Monitor) xuất hiện trong 20% các giao dịch. Như bạn cũng có thể thấy, trong 50% trường hợp đã mua một máy tính (PC) và màn hình (Monitor), cũng mua một con chuột (Mouse). Nếu chúng ta lấy điều này làm một quy tắc: [PC, Monitor]->Mouse, ở đây [Pc, Monitor] là phần thân còn Mouse là phần đầu hoặc phần đích, thì số lượng các giao dịch bao gồm các phần thân và phần đầu được chia cho số lượng tất cả các giao dịch có hiệu lực được gọi là sự hỗ trợ (20%). Cách tính này cho chúng ta biết quy tắc này xuất hiện trong dữ liệu thường xuyên như thế nào. Mặc dù nó không cho chúng ta biết độ chính xác của quy tắc này bằng bao nhiêu. Độ tin cậy mô tả tỷ lệ phần trăm số lần phần thân của một quy tắc xuất hiện trong một giao dịch và phần đầu cũng xuất hiện. Điều này mang đến thông tin về tính chính xác của quy tắc này. Khai phá các quy tắc kết hợp đòi hỏi người sử dụng phải nói sự hỗ trợ và độ tin cậy tối thiểu. Sau đó thuật toán xác định chính xác các cách kết hợp các mặt hàng và các quy tắc để thực hiện tiêu chuẩn này Có nhiều kịch bản ứng dụng trong đó sử dụng khai phá quy tắc kết hợp. Chúng ta đã đề cập đến một sự khai phá nổi bật nhất: đó là bán lẻ. Ví dụ, các quy tắc kết hợp được dùng để sắp xếp hàng hóa trong một siêu thị sao cho các sản phẩm thường được mua trong cùng một lần truy cập đến một cửa hàng được đặt gần nhau. Quan trọng hơn là, sử dụng các quy tắc kết hợp để tận dụng tiềm năng bán hàng chéo trong thương mại điện tử bằng cách giới thiệu cho những người sử dụng các mặt hàng nào có thể cần quan tâm thêm nữa với họ. Một lĩnh vực ứng dụng khác là chăm sóc sức khỏe. Có thể sử dụng các quy tắc kết hợp để tìm hiểu về các vấn đề sức khỏe thường xuất hiện cùng nhau để cho các bệnh nhân có chẩn đoán cụ thể có thể được khám các vấn đề sức khỏe phát sinh thường đi kèm với nhau trong chẩn đoán này. Các lĩnh vực ứng dụng khác bao gồm phát hiện xâm nhập, phân tích bản ghi nhật ký web, các mẫu truy cập cơ sở dữ liệu và v.v. Một biến thể hơi khác một chút của các quy tắc kết hợp là các quy tắc tuần tự. Các quy tắc này không những nói rõ các thực thể nào mà còn nói rõ các sự kiện nào có liên quan đến sự xuất hiện liên quan của chúng theo thời gian. Ví dụ, các quy tắc như vậy có thể nói rõ rằng các khách hàng đầu tiên đã mua một máy tính xách tay rồi mua một túi đựng cho nó, có lẽ sẽ mua một con chuột di động trong một khoảng thời gian sáu tháng. Hầu hết những gì được trình bày trong phần còn lại của bài viết này cũng áp dụng theo các quy tắc tuần tự. Khai phá các quy tắc kết hợp trong InfoSphere Warehouse Khai phá các quy tắc kết hợp được dẫn ra bằng cách gọi một thủ tục đã lưu trữ làm tất cả các hoạt động khai phá khác trong InfoSphere Warehouse. Các định dạng giao dịch khác nhau được hỗ trợ và trong phần sau chúng ta sẽ sử dụng một định dạng giao dịch dựa trên trình bày sau đây. Hình 2. Bảng giao dịch Để thực hiện khai phá, bạn phải nói cho các thuật toán biết nó tìm thấy các mặt hàng thực tế trong cột nào và cột nào chứa các thông tin về cách phân nhóm các mặt hàng trong các giao dịch. Trong trường hợp này, tên của cột này là TRANSID để phân nhóm các mặt hàng theo từng lần mua hàng của khách hàng. Chúng ta cũng có thể đã sử dụng mã định danh (id) khách hàng làm một mã định danh nhóm để tìm các cách kết hợp theo toàn bộ lịch sử mua hàng của khách hàng. Khi sử dụng lệnh SQL IDMMX.BuildRuleModel hoặc toán tử Associations (Các cách kết hợp) trong DesignStudio, chúng ta gọi khai phá. Bạn phải cung cấp một tên mô hình, tên của bảng giao dịch, cột nhóm, sự hỗ trợ và độ tin cậy tối thiểu và chiều dài quy tắc tối đa. Xin lưu ý rằng các mặt hàng được mô tả theo các id. Các tên mặt hàng có thể được thêm vào một bảng ánh xạ tên trong đó có các id mặt hàng và một sự mô tả tương ứng. Có rất nhiều tùy chọn bổ sung có thể như phân loại, trọng lượng mặt hàng và v.v.. Xin vui lòng tham khảo hướng dẫn InfoSphere Warehouse để biết thêm chi tiết. Các mô hình quy tắc có thể được hiển thị trực quan trong DesignStudio giống như các mô hình phân loại hay phân cụm. Chúng ta cũng có thể trích xuất thông tin có trong mô hình này vào một bảng, cũng như với các cụm. Điều này có thể đạt được bằng lệnh IDMMX.DM_getRules hoặc bằng toán tử Extractor trong DesignStudio. Tập kết quả chứa một quy tắc cho mỗi bản ghi với thông tin sau:  phần đầu  phần thân  độ tin cậy  hỗ trợ  nâng lên  chiều dài Bảng có các quy tắc được trích xuất có thể trông như sau: Hình 3. Bảng các quy tắc Phần dưới đây cho thấy cách bạn có thể chuyển giao thông tin này tới Cognos để hiển thị trực quan nó theo cách tiện lợi. Về đầu trang Gọi các thủ tục khai phá từ Cognos Trong bài viết trước, bạn đã thấy rằng có thể gọi thủ tục DB2 đã lưu trữ từ Cognos Reporting (Việc tạo báo cáo Cognos) bằng cách bao gồm chúng như là Query Subjects (Các truy vấn đối tượng) trong Cognos Metadata (Siêu dữ liệu Cognos). Điều này làm cho thủ tục đã lưu trữ thực hiện ngay báo cáo được chạy và sau đó bạn có thể sử dụng nó để trích xuất thông tin từ một mô hình khai phá PMML (Ngôn ngữ đánh dấu mô hình hóa dự báo) hiện có. Trong bài này, hãy tiến thêm một bước nữa và tạo một mô hình khai phá động theo một thủ tục đã lưu trữ được tham số hóa bằng cách sử dụng SQL API của Khai phá InfoSphere Warehouse. Sau đó thủ tục đã lưu trữ tương tự trích xuất thông tin từ mô hình và trả nó về cho Cognos Report (Báo cáo Cognos).. Thực sự chỉ có hai cuộc gọi liên quan đến quá trình tạo các quy tắc và chuyển giao chúng cho Cognos. Một cuộc gọi để xây dựng mô hình quy tắc trong cơ sở dữ liệu và một cuộc gọi thứ hai để trích xuất các quy tắc và trả chúng về như là tập kết quả. Tuy nhiên, cuộc gọi để tạo một mô hình là một thủ tục đã lưu trữ không trả về bất kỳ giá trị nào. Để gọi khai phá từ Cognos, thật lý tưởng là thực hiện cả hai trong một cuộc gọi duy nhất tới cơ sở dữ liệu. Để làm được điều này, ý tưởng cơ bản là tạo ra một hàm kết hợp do người dùng định nghĩa để trước hết gọi quá trình tạo mô hình và sau đó trích xuất các quy tắc và trả chúng về như là một tập kết quả. Quá trình này được thể hiện trong hình sau. Hình 4. Các hàm kết hợp do người dùng định nghĩa để khai phá động Bạn có thể tạo một thủ tục đã lưu trữ được kết hợp bằng thủ công. Tuy nhiên, có khả năng để tạo ra nó trực quan nhờ sử dụng InfoSphere Warehouse. Bạn sẽ tìm hiểu cách có được điều này bằng cách làm theo cùng với ví dụ đi dần qua từng bước sau đây. Sử dụng InfoSphere Warehouse để tạo ra các thủ tục đã lưu trữ khai phá phức tạp Trước tiên, bạn phải tạo logic khai phá phức tạp. InfoSphere Warehouse có Mining Editor (Trình soạn thảo khai phá) làm cho nó có thể thiết kế các luồng khai phá (các chuỗi lệnh khai phá) bằng đồ họa. Các luồng khai phá này có thể được thực hiện trong DesignStudio hoặc được triển khai đến Bàn điều khiển quản trị của InfoSphere Warehouse (InfoSphere Warehouse Administration Console) để được chạy trên một cơ sở lịch trình dự kiến. Nhưng do tất cả các hoạt động khai phá dựa vào SQL, nên nó cũng có thể tạo ra một kịch bản lệnh SQL từ một luồng khai phá (trừ một số toán tử như phân tích Mining Visualizers (Các trình hiển thị trực quan khai phá) và Text (Văn bản) không được thực hiện trong cơ sở dữ liệu). Các toán tử khai phá như Association Operator và Rules Extractor (được sử dụng trong ví dụ sau đây) được dịch sang SQL. Lệnh "Generate SQL Code" (Tạo mã SQL) của Mining Editor tạo ra DDL của SQL biểu diễn luồng khai phá và có thể được bao gồm trong một thủ tục đã lưu trữ bằng cách trả về bảng kết quả của luồng khai phá như là kết quả của thủ tục đã lưu trữ. Ví dụ cho bạn thấy cách làm điều này. Sau khi bạn đã tạo ra logic khai phá phức tạp, trở ngại thứ hai là tạo, triển khai và kiểm tra thủ tục SQL đã lưu trữ mà bạn muốn tạo. InfoSphere Warehouse DesignStudio có Data perspective (Phối cảnh dữ liệu) với dự án Data Development (Phát triển dữ liệu) đưa ra sự hỗ trợ để tạo ra các thủ tục đã lưu trữ của Java và SQL và các hàm do người dùng định nghĩa. Một trình thủ thuật tạo một thủ tục đã lưu trữ khuôn mẫu để giúp bạn có thể triển khai và thử nghiệm trực tiếp từ DesignStudio. Trong ví dụ sau đây, hãy xem cách tạo ra luồng khai phá, việc tạo mô hình kết hợp và trích xuất các quy tắc từ nó. Sau đó hãy xem cách tạo mã SQL từ luồng này. Trong bước tiếp theo, sử dụng việc tạo công cụ để tạo ra một thủ tục đã lưu trữ của mã SQL. Chúng ta sẽ thêm các tham số đầu vào cho các thủ tục đã lưu trữ để sau đó có thể được thiết lập trong Cognos Report và sẽ tham số hóa mô hình khai phá được tạo ra. Các quy tắc được trích xuất của các mô hình kết hợp được thủ tục đã lưu trữ trả về và được nhập khẩu vào Cognos làm các chủ thể truy vấn. Cuối cùng, hãy tìm hiểu một báo cáo Cognos đơn giản đang chỉ ra một danh sách doanh thu cho các sản phẩm và cho phép truy vấn ngược (ND: drill-through là một tính năng cho phép người dùng từ báo cáo tổng hợp tìm ngược về tận bản ghi dữ liệu gốc. Sau đây gọi là truy vấn ngược) tới các quy tắc kết hợp có liên quan với các sản phẩm đó. Về đầu trang Việc sử dụng các kết quả Khai phá dữ liệu động trong Các báo cáo Cognos: Một ví dụ từ khu vực bán lẻ Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thực hiện phân tích giỏ hàng dựa vào dữ liệu bán lẻ của giao dịch. Dữ liệu biểu diễn các giỏ hàng (các giao dịch) từ một cửa hàng bán lẻ. Bảng đầu tiên chứa các mã định danh (ID) của giao dịch đang xác định một giỏ hàng duy nhất cùng với các ID của sản phẩm. Để thu được các kết quả có ý nghĩa, hãy áp dụng một bảng ánh xạ-tên cho các ID của sản phẩm. Bảng này có thể có trong các ví dụ đi kèm với InfoSphere Warehouse. Để nhập khẩu nó vào cơ sở dữ liệu của bạn:  Mở cửa sổ lệnh DB2.  Vào thư mục cài đặt của bản cài đặt InfoSphere Warehouse của bạn.  Chuyển hướng đến thư mục con SQLLIB\samples\dwe\ModelingDB2.  Nối với cơ sở dữ liệu làm việc của bạn (trong ví dụ này, đó là cơ sở dữ liệu mẫu DWESAMP: db2 CONNECT TO DWESAMP).  Thực hiện lệnh db2 -tvf retailImport.db2 để nhập khẩu các bảng mẫu vào lược đồ của bạn (trong ví dụ của chúng ta, lược đồ này được gọi là IMINER).  Ngoài ra hãy tạo một sơ đồ mới, ASSOC, được sử dụng trong ví dụ sau đây bằng lệnh db2 CREATE SCHEMA ASSOC. Mục tiêu phân tích là để trích xuất các quy tắc kết hợp theo biểu mẫu: Toy car + flash light => Battery (support: 3%, confidence: 83%) Quy tắc trên nói rõ rằng trong 83% các trường hợp ở nơi người ta mua các xe ô tô đồ chơi và các đèn flash, thì cũng mua pin . Tất cả các sản phẩm đi cùng với nhau có thể có trong 3% của tất cả các giỏ hàng (còn gọi là hỗ trợ). Thay vì tính toán trước các quy tắc, một báo cáo Cognos kích hoạt tính toán. Trong báo cáo, bạn có thể nhập các tham số để thay đổi các tham số khai phá. Trong ví dụ này, một danh sách sản phẩm cho mỗi doanh thu cho phép bạn truy vấn ngược (drill-through) đến các quy tắc kết hợp cho các sản phẩm cụ thể. Bạn có thể định nghĩa sự hỗ trợ và chiều dài tối thiểu của các quy tắc. Sau đó các quy tắc được tính toán theo yêu cầu và được trả về cho người dùng thông qua bản ghi khác. Ví dụ, có thể sử dụng các quy tắc để thực hiện bố trí sản phẩm thông minh trong cửa hàng để tăng doanh thu. Tạo các quy tắc kết hợp trong InfoSphere Warehouse DesignStudio Trước tiên, bạn phải tạo ra một mô hình quy tắc kết hợp được lưu trữ như PMML từ đó bạn có thể trích xuất các quy tắc vào trong một bảng cơ sở dữ liệu để truy cập Cognos sau đó. Để biết thêm thông tin về PMML, hãy tham khảo trang Web chuẩn PMML. Tạo một dự án Data Warehouse (Kho dữ liệu): Trong Project Explorer (Trình thám hiểm Dự án), nhấn chuột phải và chọn New > Data Warehouse project như Hình 5 minh họa. Hình 5. Tạo một dự án Data Warehouse Trong trình thủ thuật sau đây, gõ vào tên dự án, ví dụ, "AdvancedAnalytics." Sau đó nhấn Finish. Tạo ra một luồng khai phá rỗng:  Mở rộng dự án vừa tạo ra.  Nhấn chuột phải vào thư mục Mining Flow (Luồng khai phá). Chọn New -> Mining Flow.  Trong trình thủ thuật sắp tới, gõ AssocFlow làm tên luồng khai phá.  Trong ví dụ này, bạn sẽ làm việc dựa vào cơ sở dữ liệu, do đó cứ giữ nguyên giá trị mặc định và nhấn Next.  Chọn cơ sở dữ liệu DWESAMP database (hoặc cơ sở dữ liệu mà bạn đã chọn) và nhấn Finish. Tạo luồng khai phá: Trình soạn thảo Mining Flow mở ra. Ở phía bên phải của trình soạn thảo Khai phá, bạn có thể thấy một bảng các toán tử. Với các toán tử này bạn có thể xây dựng một Mining Flow bằng cách kéo và thả chúng vào khung trình soạn thảo. Hình 6. Luồng khai phá bên trong Design Studio Để tạo ra mô hình khai phá quy tắc kết hợp và trích xuất các quy tắc tới một bảng cơ sở dữ liệu, hãy làm như sau:  Trong bảng các toán tử bạn có thể tìm thấy phần Sources and Targets (Các nguồn và các đích). Chọn một toán tử Table Source (Nguồn bảng) và kéo nó vào trình soạn thảo.  Trong hộp thoại chọn bảng, mở rộng lược đồ IMINER (hoặc lược đồ mặc định của bạn) và chọn bảng RETAIL (Bán lẻ). Sau đó nhấn Finish.  Tạo một toán tử Table Source khác với một bảng gọi là RETAIL_NAMES.  Trong bảng các toán tử bạn có thể tìm thấy phần Mining Operators (Các toán tử khai phá). Chọn một toán tử Associations và kéo nó vào trình soạn thảo.  Nối Output Port (cổng đầu ra) của bảng RETAIL tới Associations Input Port (Đầu vào cổng kết hợp) và Output Port của bảng RETAIL_NAME với Associations Names Port (Cổng các tên kết hợp).  Chọn toán tử Associations.  Trong thẻ các đặc tính dưới trình soạn thảo khai phá, chọn thẻ Mining Settings (Các giá trị cài đặt khai phá) ở phía bên trái.  Trong danh sách chọn cột Group, chọn TRANSID. Tất cả các sản phẩm (ITEMID) có cùng một TRANSID đã được mua trong một giỏ thị trường duy nhất.  Bây giờ hãy chọn trang đặc tính Name Maps (Các ánh xạ tên) và thiết lập "Item Id Column" (Cột mã ID mặt hàng) thành "ITEMID" và "Item Name Column" (Cột tên mặt hàng) thành "DESCRIPTION" (Mô tả). Cả hai cột đều đến từ bảng RETAIL_NAMES biểu diễn một bảng tra cứu tên.  Tiếp tục với trang Column Properties (Các đặc tính cột). Thiết lập "Field Usage Type" (Kiểu sử dụng trường) của tất cả các cột đầu vào thành Inactive (Không hoạt động) trừ cột ITEMID được thiết lập là Active (Hoạt động).  Bên phải của "Field Usage Type", bạn có thể chỉ rõ Name Mapping (Ánh xạ tên) cho các cột. Đối với cột ITEMID, chỉ định ánh xạ tên là Names. Names là tên của cổng đầu vào được nối với bảng ánh xạ tên RETAIL_NAMES.  Từ bảng các toán tử trong Mining Operators, bạn có thể tìm thấy một toán tử Associations Extractor (Trình trích xuất các kết hợp). Kéo nó vào trình soạn thảo và nối các cổng đầu ra Model của toán tử Associations với toán tử cổng đầu vào Model của trình trích xuất. Toán tử của trình trích xuất sẽ trích xuất mô hình PMML của biểu mẫu các quy tắc kết hợp được toán tử Associations tạo ra và cung cấp chúng trong một cấu trúc bảng quan hệ.  Cuối cùng, bạn phải lưu trữ các quy tắc kết hợp đã trích xuất vào một bảng vật lý. Để làm điều này, hãy nhấn chuột phải vào cổng đầu ra "quy tắc" của trình trích xuất và chọn Create Suitable Table (Tạo bảng thích hợp).  Đặt tên bảng là RETAIL_RULES và, với lược đồ, chọn đồ lược đồ mặc định ở nơi bảng RETAIL thường trú. Nhấn Finish.  Bây giờ cần cho thấy một toán tử bảng đích cho "RETAIL_RULES" trong luồng khai phá. Để chỉ nhận các quy tắc hiện tại cho từng lần chạy, hãy đánh dấu chọn vào hộp kiểm tra Delete previous content (Xóa nội dung trước đó) trong các đặc tính của các toán tử bảng đích.  Lưu luồng khai phá. Bây giờ, luồng khai thác đã sẵn sàng để chạy. Chạy luồng khai phá: Luồng này tạo ra một mô hình có chứa các quy tắc kết hợp và lưu nó như là một mô hình PMML trong cơ sở dữ liệu. Sau đó, các quy tắc được trích xuất tới một bảng cơ sở dữ liệu để bạn có thể truy cập chúng sau từ bên trong Cognos. Trong khung nhìn bên dưới trình soạn thảo, chọn thẻ Execution Status (Trạng thái thực hiện) và trên phần bên phải của khung nhìn, bạn có thể thấy đầu ra bảng của toán tử cuối cùng, đó là, toán tử Target Table. Bảng này cho thấy các quy tắc trích xuất, mỗi quy tắc đều có một thông tin ID, phần đầu và phần thân và các số liệu thống kê về mỗi quy tắc. Bạn có thể khám phá trực quan các quy tắc kết hợp bằng cách nhấn chuột phải vào toán tử Associations và chọn Open Model. Triển khai luồng khai phá quy tắc kết hợp như là một thủ tục đã lưu trữ của DB2 Sau đó, trong Cognos, bạn có thể muốn gọi động luồng khai phá được thiết kế trước đây của bạn với đầu vào do người dùng định nghĩa. Như đã đề cập ở trên, đầu vào này là sự hỗ trợ tối thiểu cho các quy tắc để trích xuất và chiều dài của chúng. Để cho phép cuộc gọi động, bạn cần tạo một thủ tục đã lưu trữ có hai tham số và gọi luồng khai phá với đầu vào của người dùng này. Tạo một thủ tục đã lưu trữ mới trong một dự án Data Development (Phát triển dữ liệu): Để tạo ra dự án Data Develop