Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vùng nông thôn

5. KẾT LUẬN Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tại vùng kinh tế nông thôn là tất yếu khách quan để hướng đến phát triển bền vững. Muốn vậy, trước hết chúng ta phải nhận thức được vai trò quan trọng của việc bảo vệ môi trường, thực trạng đã và đang diễn ra ô nhiễm môi trường tại những khu vực phát triển kinh tế ở nông thôn, từ đó tìm ra được những nguyên nhân nào dẫn đến ô nhiễm môi trường do phát triển kinh tế để có những giải pháp phù hợp. Xem xét lại cơ chế chính sách, tìm ra hạn chế cũng như điểm nghẽn để tháo gỡ về mặt chính sách và cơ chế là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Việc phát huy vai trò của các cơ quan quản lý, chủ doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia giải quyết mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế ở vùng kinh tế nông thôn chính là phát huy ưu thế từ cơ sở. Bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế nói chung và vùng kinh tế nông thôn nói riêng sẽ thất bại nếu không có sự phối hợp của các cơ quan quản lý và cơ quan chuyên môi liên quan.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vùng nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên