Biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi Trường Tiểu học số2 Hoà Xuân Tây

Muốn có học sinh giỏi, phải có giáo viên gi ỏi, điều đó xưa nay ai cũng công nhận, bỡi lẽ“ Thầy nào ,Trò nấy “, cho nên mỗi giáo viên bất kì ởcấp học nào cũng đềura sức phấn đấu đểthểhiện được mình là một thầy giáo giỏi, thếnhưng do điều kiện xã hội trong từng giai đoạn lịch sửđòi hỏi cấp bách cần hoàn thành sứmệnh giáo dục mà Đất nước giao cho ngành, đểlàm sao thoảmãn nhu cầu học tập của học sinh ngày càngtăng vềsốlượng, nâng cao vềchất lượng sớm hoàn thành công tác phổ cập giáo dục Tiểu học, cho nên ngành giáo dục và đào tạo tuyển dụng nhiều nguồn giáo viên khác nhau , các hệđào tạo khác nhau, hiện tại m ặc dù được đào tạo ,bồi dưỡng chuẩn hoá 12 + 2 nhưng trình độnghiệp vụtay nghềchưa đồng đều dẫn đến chất lượng giảng dạy có lúc có nơi còn lúng túng trong xửlý tình huống sư phạm, trong đổi mới phương pháp, trong hướng dẫn học sinh biết cách học và tựhọc, từ đó nhiều giáo viên chưa mạnh dạn đăng kí tham gia hội giảng đạt giáo viên dạy giỏi các cấp. Đểkhắc phục những điểm còn hạn chế, tạo niềm tin trong giảng dạy phấn đấu đạt giáo viên giỏi của đơn vịnên tôi chọn đềtài “ Biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi –Trường Tiểu học số2 Hoà Xuân Tây“.

pdf16 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2275 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi Trường Tiểu học số2 Hoà Xuân Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- 3 - Biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi I/ PHẦN MỞ ĐẦU : 1. Lý do chọn đề tài: Muốn có học sinh giỏi, phải có giáo viên giỏi, điều đó xưa nay ai cũng công nhận, bỡi lẽ “ Thầy nào ,Trò nấy “, cho nên mỗi giáo viên bất kì ở cấp học nào cũng đều ra sức phấn đấu để thể hiện được mình là một thầy giáo giỏi, thế nhưng do điều kiện xã hội trong từng giai đoạn lịch sử đòi hỏi cấp bách cần hoàn thành sứ mệnh giáo dục mà Đất nước giao cho ngành, để làm sao thoả mãn nhu cầu học tập của học sinh ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng sớm hoàn thành công tác phổ cập giáo dục Tiểu học, cho nên ngành giáo dục và đào tạo tuyển dụng nhiều nguồn giáo viên khác nhau , các hệ đào tạo khác nhau, hiện tại mặc dù được đào tạo ,bồi dưỡng chuẩn hoá 12 + 2 nhưng trình độ nghiệp vụ tay nghề chưa đồng đều dẫn đến chất lượng giảng dạy có lúc có nơi còn lúng túng trong xử lý tình huống sư phạm, trong đổi mới phương pháp, trong hướng dẫn học sinh biết cách học và tự học, … từ đó nhiều giáo viên chưa mạnh dạn đăng kí tham gia hội giảng đạt giáo viên dạy giỏi các cấp. Để khắc phục những điểm còn hạn chế , tạo niềm tin trong giảng dạy phấn đấu đạt giáo viên giỏi của đơn vị nên tôi chọn đề tài “ Biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi – Trường Tiểu học số 2 Hoà Xuân Tây “. 2. Mục đích nghiên cứu: Mục đích chọn đề tài này là để cho nhiều giáo viên của nhà trường học tập kinh nghiệm và tự phấn đấu để có tay nghề vững vàng, sử dụng tốt kỹ năng sư phạm, nắm vững kiến thức, luôn thể hiện tốt thái độ sư phạm và luôn đạt hiệu quả cao - 4 - trong các tiết dạy, tự tin đăng kí tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp và đạt kết quả cao. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu : + Đối tượng : Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hoà Xuân Tây. + Phạm vi nghiên cứu : Biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi các cấp. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu : Do trình độ tay nghề của giáo viên không đồng đều nên chất lượng giảng dạy cũng thể hiện khác nhau, nhất là việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy – học làm sao cho học sinh được phát huy tối đa tính tích cực sáng tạo chủ động tìm ra kiến thức , biết cách học và tự học và có khả năng tư duy tổng hợp để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá , hiện đại hoá Đất nước . Giúp cho giáo viên biết cách lập kế hoạch bài học hoàn chỉnh và đạt mục tiêu đã đề ra, tự tin trong giảng dạy nhất là trong tham gia hội giảng giáo viên dạy giỏi các cấp. 5. Phương pháp nghiên cứu : + Phương pháp điều tra. + Phương pháp quan sát. 6. Nội dung của đề tài : + Những tiêu chí cần đạt của một giáo viên dạy giỏi. + Những biện pháp tự học, tự bồi dưỡng và biện pháp xây dựng cho giáo viên để đạt được các tiêu chí của giáo viên dạy giỏi. - 5 - + Kết quả thực hiện của đề tài trong đơn vị. II/ NỘI DUNG ĐỀ TÀI : Chương I : Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. 1.Cơ sở pháp lí : Căn cứ vào Thông tư 07/2004/TT- BGD&ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Bộ giáo dục và đào tạo và hướng dẫn số 106/TTr ngày 31/3/2004 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc đánh giá trình độ nắm chương trình , nội dung giảng dạy được xếp loại tốt của một giáo viên Tiểu học : Nắm vững chương trình và yêu cầu của các môn học, bài học; làm chủ nội dung bài dạy, xây dựng đầy đủ và chính xác các kiến thức, kỹ năng và giáo dục thái độ cho học sinh theo yêu cầu của chương trình, xác định đúng trọng tâm bài dạy. Biết quan tâm đến nhóm học sinh năng lực học tập yếu và biết mở rộng, nâng cao hợp lý kiến thức cho cả lớp hoặc cho học sinh khá giỏi, chỉ dẫn áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống phù hợp với nội dung bài học. Biết căn cứ vào nội dung, mục đích yêu cầu, đối tượng học sinh để lựa chọn phương pháp thích hợp, vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học. Việc vận dụng phương pháp phải đạt các yêu cầu sau đây : + Trình bày rõ ràng, ngôn ngữ ( nói và viết bảng ) chính xác, trong sáng, có củng cố khắc sâu. + Sử dụng đồ dùng dạy học ( theo yêu cầu của bài ) hợp lý. + Biết hướng dẫn phương pháp học tập cho học sinh ( phương pháp chung và phương pháp môn học ). + Biết tổ chức cho học sinh làm việc nhiều ở trên lớp. Mọi học sinh đều - 6 - được làm việc theo khả năng của mình. + Biết gợi mở, hướng dẫn để học sinh tự tìm tòi kiến thức, có nhiều biện pháp phát huy tính chủ động của học sinh. + Quan tâm đến các đối tượng khác nhau trong việc giao bài tập về nhà + Tiến trình tiết dạy hợp lý, thu hút được chú ý của mọi học sinh, phân phối thời gian thích hợp cho các phần, các khâu, giữa hoạt động của thầy và trò. + Quan hệ thầy trò thân ái. Đánh giá hiệu quả hiệu quả tiết dạy thông qua kết quả học tập của học sinh. Học sinh cả lớp hăng hái và có nền nếp học tập tốt, hầu hết biết vận dụng kiến thức, kỹ năng thành thạo. 2. Cơ sở lý luận : Việc xác định những thông số để nhận biết người giáo viên dạy giỏi là một vấn đề đa dạng, tuy nhiên trong thực tế của đơn vị đã cụ thể hoá trên hai phương diện để xây dựng giáo viên dạy giỏi đó là năng lực dạy học và các năng lực giáo dục. Từ đó mọi giáo viên có một định hướng cụ thể để phấn đấu, đồng thời xác định xu hướng động cơ nghề nghiệp, tha thiết với nghề vươn lên dạy giỏi. 3. Cơ sở thực tiễn : Giáo viên dạy giỏi của đơn vị tăng cao thì dẫn đến kết quả chất lượng giáo dục toàn diện trong học sinh đạt cao . Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và tránh được hiện tượng chạy theo thành tích trong giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động . - 7 - Chương II: Thực trạng của đề tài nghiên cứu. 1. Khái quát phạm vi ( địa bàn nghiên cứu ): Muốn có học sinh giỏi, phải có giáo viên giỏi vì vậy đòi hỏi trong đơn vị cần phải có biện pháp xây dựng nhiều giáo viên có tay nghề vững vàng , sử dụng tốt kỹ năng sư phạm, nắm vững kiến thức, thể hiện tốt thái độ sư phạm và đạt hiệu quả cao trong tiết dạy, tự tin trong đăng kí hội giảng các cấp, đồng thời nâng cao chất lượng toàn diện học sinh , đảm bảo đạt học sinh khá giỏi cao trong lớp chủ nhiệm của trường Tiểu học số 2 Hoà Xuân Tây. 2. Thực trạng của đề tài nghiên cứu : Một vài nét về tình hình giáo viên của trường Tiểu học số 2 Hoà Xuân Tây : Tổng số giáo viên : 34 ( học chính quy hệ 12 +1 : 25 ; hệ 9+3 : 02 ; hệ 12 +2 : 4 ; hệ cao đẳng tiểu học : 02 và hệ 12 + 6 tháng 01 ). Hiện nay toàn bộ giáo viên đã chuẩn hoá và đạt trên chuẩn cao . Do trình độ tay nghề của giáo viên không đồng đều nên chất lượng giảng dạy cũng thể hiện khác nhau, chất lượng học sinh có phần hạn chế, trên cơ sở đó cần có biện pháp xây dựng trên cơ sở lý luận và thực tiễn để nâng chất lượng giảng dạy đồng thời vươn lên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp . 3.Nguyên nhân của thực trạng : Yêu cầu thực tế giáo dục hiện nay là cần phải quan tâm thiết thực đến chất lượng thật của học sinh, nên cần có đội ngũ vững tay nghề, giỏi về giáo dục mới đảm bảo yêu cầu đặt ra. Chính điều đó mà phải có những biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi các cấp vừa nâng cao chất giảng dạy để đạt mục tiêu cao nhất chất lượng học sinh, vừa thể hiện “ thương hiệu “ của nhà trường. Chương 3 : Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài. - 8 - 1.Cơ sở đề xuất giải pháp : trên tinh thần thực hiện “ nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục “ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra từ đầu năm học , với thực tế hiện nay vẫn còn học sinh dưới chuẩn do quá khứ để lại và trong đó có phần trách nhiệm của các giáo viên chưa thể hiện năng lực của mình, vì vậy cần có nhiều giáo viên dạy giỏi để thực hiện tốt mục tiêu không còn học sinh dưới chuẩn. 2. Các giải pháp chủ yếu : Việc xác định những thông số để nhận biết người giáo viên dạy giỏi là một vấn đề đa dạng, tuy nhiên trong thực tế của đơn vị đã cụ thể hoá trên phương diện để xây dựng giáo viên dạy giỏi đó là năng lực dạy học và các năng lực giáo dục . Từ đó mọi giáo viên có định hướng cụ thể để phấn đấu, đồng thới xác định xu hướng động cơ nghề nghiệp, tha thiết với nghề vươn lên dạy giỏi. Biện pháp xây dựng cụ thể như sau : Vào đầu năm học nhà trường dành thời gian thích đáng (khoảng 1 tuần )để phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn báo cáo lại toàn bộ các mục tiêu yêu cầu, nội dung , phương pháp dạy - học của tất cả các môn học, trang bị đầy đủ cách vận dụng các phương pháp mới bằng những chuyên đề và xây dựng dạy minh hoạ rút kinh nghiệm để làm sao mọi giáo viên nắm bắt được một cách sâu sắc về chuyên môn giảng dạy, đó là điều kiện quy định cấp độ chiều sâu và cường độ của việc truyền thụ tri thức và hình thành kỹ năng, kỹ xảo cho học sinh. Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện để giáo viên tự tin trong quá trình cụ thể hoá “ phân phối chương trình “ giảng dạy , để giáo viên chủ động trong việc giảng dạy dựa trên chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Sau khi vào năm học cần tăng cường kiểm tra nội với nhiều hình thức như kiểm tra đột xuất, kiểm tra báo trước để kịp thời chấn chỉnh ngay những vấn đề đã phổ biến, trong phân tích sư phạm cần trao đổi nhẹ nhàng đi sâu vào năng lực cơ bản của từng giáo viên để họ tự rút ra những kinh nghiệm mà tự bồi dưỡng , rèn luyện, thường xuyên trau dồi và tự hoàn thiện trình độ kiến thức chuyên môn của mình. Song song với biện pháp xây dựng trên, nhà - 9 - trường lên kế hoạch tổ chức thao, hội giảng cấp trường, của tổ để vừa phát huy sức mạnh của tổ chuyên môn về xây dựng những tiết dạy của giáo viên trong tổ tham gia hội giảng, vừa tác động mạnh vào người dự giờ để họ phân tích sư phạm các tiết dạy một cách cụ thể tìm ra những ưu điểm, những thao tác, tình huống, vận dụng các phương pháp dạy học nhuần nhuyễn như thế nào để truyền tải kiến thức đến học sinh, từ đó vận dụng cho cá nhân mình, đồng thời rút ra được những tồn tại, những thiếu sót để tự khắc phục, dĩ nhiên trong quá trình dự giờ rút kinh nghiệm mỗi giáo viên dự giờ đều phải nêu lên được ý kiến của mình, đồng thời tranh luận sôi nổi để tìm ra những vấn đề cần học tập mang tính thuyết phục cao. Ngoài những vấn đề trên, nhà trường còn có kế hoạch gắn việc đạt giáo viên dạy giỏi vào đánh giá xếp loại thi đua trong năm học. Sau khi áp dụng những vấn đề đặt ra, thực tế đơn vị đã đạt nhiều giáo viên dạy giỏi các cấp cụ thể : năm học 2006 – 2007 đạt 5/5 giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện đạt 100% chỉ tiêu giao ( trong đó có 2 giáo viên đạt xuất sắc) . Chính việc tăng thêm giáo viên dạy giỏi dẫn đến chất lượng giáo dục toàn diện trong học sinh năng lên rõ rệt. 3. Tổ chức, triển khai thực hiện : - Nhà trường triển khai đầy đủ các nội dung của sáng kiến kinh nghiệmcho tất cả giáo viên lĩnh hội để xác định nhiệm vụ thực hiện của mình trong năm học. - Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch kiểm tra đôn đốc thực hiện theo qui trình xây dựng của đề tài. - Các tổ chuyên môn có trách nhiệm phân công từng thành viên trong tổ hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi trong năm học. - 10 - - Đưa vào công tác thi đua khen thưởng giữa các tổ trong nhà trường ở cuối năm học. III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1/ Kết luận : Qua áp dụng đề tài này rút ra được bài học kinh nghiệm là : trong nhà trường xây dựng tốt phong trào giáo viên dạy giỏi thì chất lượng giáo dục nâng lên một cách vững chắc , đồng thời chống được hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp “ và học sinh bỏ học giữa chừng, trong đó học sinh đạt khá , giỏi cao. 2 / Kiến nghị : + Các cấp quản lí giáo dục cần chỉ đạo và tổ chức một cách thiết thực về phong trào phát triển giáo viên dạy giỏi, đồng thời có chế độ ưu đãi tương xứng đối với những giáo viên giỏi. + Tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi giáo viên có cơ hội tham gia nhiều hơn về hội giảng cấp huyện, tỉnh. - 11 - PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - 12 - ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… - 13 - ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… - 14 - ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… - 15 - ………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… - 16 - ………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… - 17 - ………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. - 18 -