GIáo án Tin học - Quyển 3 - Lớp 5

Chương 1: Khám phá máy tính Bài 1- NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: - Ôn tập các kiến thức cơ bản về máy tính đã học: xử lí thông tin trong máy tính, các thiết bị lưu trữ thông tin 2. Kĩ năng: - HS nhận biết, phân biệt các bộ phận của máy tính. - HS nhận biết và phân biệt các thiết bị lưu trữ thông tin 3. Thái độ: - HS cẩn thận khi sử dụng máy tính - Thích thú khi được khám phá máy tính II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Máy tính, các bộ phận của MT - Một số chương trình học, chơi trên MT 2. Học sinh: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III. Hoạt động dạy – học 1. Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, chuẩn bị bài ở nhà.

doc104 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 701 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu GIáo án Tin học - Quyển 3 - Lớp 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 01 Ngày soạn : 24/08/2015 Tiết : 01 Ngày dạy : 25/08/2015 Chương 1: Khám phá máy tính Bài 1- NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: - Ôn tập các kiến thức cơ bản về máy tính đã học: xử lí thông tin trong máy tính, các thiết bị lưu trữ thông tin 2. Kĩ năng: - HS nhận biết, phân biệt các bộ phận của máy tính. - HS nhận biết và phân biệt các thiết bị lưu trữ thông tin 3. Thái độ: - HS cẩn thận khi sử dụng máy tính - Thích thú khi được khám phá máy tính II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Máy tính, các bộ phận của MT - Một số chương trình học, chơi trên MT 2. Học sinh: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III. Hoạt động dạy – học 1. Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, chuẩn bị bài ở nhà. 2. Bài mới Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. MT là công cụ xử lí thông tin: - Các bước xử lí thông tin: Thu thập thông tin à xử lí thông tin à xuất thông tin - B1 (SGK): chương trình MT là những lệnh do con người viết ra và được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ. 2. Các thiết bị lưu trữ - Chương trình và các kết quả làm việc với MT được lưu trên thiết bị lưu trữ - B3 (SGK – tr4): đĩa cứng dùng để lưu cả chương trình và kết quả làm việc trên MT - Sử dụng Đĩa mềm, USB, đĩa CD để dễ dàng trong việc trao đổi thông tin giữa các MT. - Hãy quan sát các bộ phận chính của máy tính rồi cho biết tên và chức năng của từng bộ phận đó? à Cho biết mô hình 3 bước xử lí thông tin của MT? - MT có thể xử lí thông tin tự động là nhờ trong MT được cài đặt cái gì?. - MT có khả năng thực hiện tự động các chương trình do người viết ra - Hãy làm bài tập B1 (SGK –tr4). - GV nhận xét, MT là công cụ xử lí thông tin, MT hoạt động được là nhờ được cài đặt các chương trình - Yêu cầu HS quan sát đĩa CD, USB, đĩa mềm, đĩa cứng. Hãy gọi tên các thiết bị trên và cho biết chúng được dùng để làm gì? - Hãy làm bài B3 (SGK –tr4) - Đĩa mềm, USB, đĩa CD cũng dùng để lưu trữ thông tin và chương trình. Sử dụng các thiết bị này tiện lợi ra sao? - GV nhận xét, chốt. chương trình được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ. Trong đó thiết bị lưu trữ q.uan trọng nhất là Đĩa cứng. - 2 HS TL: Các bộ phận chính của MT: + Bàn phím, chuột: đưa thông tin vào MT + CPU: xử lí thông tin + Màn hình: hiển thị kết quả xử lí thông tin - 2 HSTL - MT được cài đặt chương trình - HS chú ý lắng nghe. - HS thảo luận theo nhóm đôi và đưa ra kết quả. - HS chú ý lắng nghe. - HS gọi tên các thiết bị Các thiết bị này được dùng để lưu trữ chương trình, các kết quả làm việc với MT - HS thảo luận theo nhóm đôi, đại diện trả lời kết quả. - 2 HS TL IV. Củng cố, dặn dũ: - Hãy làm bài B4 (SGK – tr4) à nhận xét kết quả bài B4 của các nhóm - Hãy làm bài B5 (SGK – tr5) à Yêu cầu HS nêu tác dụng của từng thiết bị được đưa ra trong bài B5 - Dặn dò: Về nhà ôn lại bài đã học và chuẩn bị bài thực hành T1, T2 Tuần : 01 Ngày soạn : 26/08/2015 Tiết : 02 Ngày dạy : 27/08/2015 Bài 1- NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 2) I. Mục đích yêu cầu: 1. Kến thức: - Ôn tập các kiến thức cơ bản về máy tính đã học: xử lí thông tin trong máy tính, các thiết bị lưu trữ thông tin - Ôn tập cách khởi động phần mềm. 2. Kĩ năng: - HS biết cách khởi động MT và phần mềm - HS nhận biết và phân biệt các thiết bị lưu trữ thông tin 3. Thái độ: - HS cẩn thận khi sử dụng máy tính - Thích thú khi được khám phá máy tính II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Máy tính, các bộ phận của MT - Một số chương trình học, chơi trên MT 2. Học sinh: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III. Hoạt động dạy – học 1. Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, chuẩn bị bài ở nhà. 2. Bài mới Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Thực hành nhận biết vị trí các thiết bị lưu trữ trên MT - Yêu cầu HS thực hành bài T1 (SGK- tr5) - Các thiết bị này được gắn vào bộ phận nào của MT? - HS thảo luận nhóm đôi: quan sát MT của nhóm và tìm vị trí của ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD, khe cắm USB trên MT - Các thiết bị này được gắn vào CPU 2. Khởi động MT và sử dụng phần mềm MT - Khi làm việc với phần mềm nào đó, ta đã thực hiện quá trình xử lí thông tin qua 3 bước: thông tin vào à xử lí à thông tin ra -Yêu cầu HS thực hành bài T2. - Yêu cầu khởi động MT - Khởi động phần mềm Paint và thực hiện việc vẽ hình chữ nhật - Hãy cho biết để vẽ hình chữ nhật trên ta đã đưa thông tin vào như thế nào và sau khi xử lí, thông tin ra là gì? - GV nhận xét khi làm việc với phần mềm nào đó, ta đã thực hiện quá trình xử lí thông tin qua 3 bước. - Các HS khởi động MT và quan sát quá trình khởi động MT - HS khởi động Paint, mỗi HS vẽ 1 hình chữ nhật - 3 HSTL: + đưa thông tin vào: nháy chuột để thực hiện lệnh vẽ + MT xử lí + Thông tin ra là hình chữ nhật được vẽ trong vùng vẽ. IV. Củng cố, dặn dò: - Ôn lại bài đã học - Đọc trước bài 2: Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào? Tuần : 02 Ngày soạn : 30/08/2015 Tiết : 03 Ngày dạy : 01/09/2015 Bài 2- THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRONG MÁY TÍNH NHƯ THẾ NÀO?(TIẾT.1) I. Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức: - HS biết vai trò quan trọng của việc tổ chức thông tin trên máy tính 2. Kĩ năng: - HS nhận biết được các biểu tượng của ổ đĩa, tệp và thư mục. - Thực hiện được các thao tác cần thiết để khám phá các tệp và thư mục. 3. Thái độ: - HS cẩn thận khi sử dụng máy tính - Hứng thú khi được khám phá máy tính II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Máy tính, các tệp tin, thư mục mẫu - Máy projector - Bảng phụ ghi bài tập trắc nghiệm. 2. Học sinh: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III. Hoạt động dạy – học 1. Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, chuẩn bị bài ở nhà. 2. Bài mới Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Giới thiệu cho HS hiểu thế nào là tệp và thư mục. - Yêu cầu HS so sánh việc để sách vở ở hình 1a và 1b (trang 6- SGK). Để sách vở như thế nào thì dễ tìm hơn? - HS thảo luận nhóm đôi: 1a: lộn xộn, khó tìm 1b: ngăn nắp, dễ tìm 1. Tệp và thư mục a. Tệp - Thông tin trong máy tính được lưu trong các tệp tin - Mỗi tệp có 1 tên, biểu tượng b. Thư mục - Các tệp được cất trong thư mục - Mỗi thư mục có 1 tên, biểu tượng hình kẹp giấy - Thư mục có thể chứa những thư mục con khác - Dùng máy chiếu giới thiệu về tệp tin, các loại tệp, các biểu tượng và tên tệp - Giới thiệu về thư mục, biểu tượng và tên thư mục - Giới thiệu về thư mục con - BTTN: Trong các câu sau, câu nào là khẳng định đúng? a. Mỗi tệp và thư mục chỉ được có 1 tên và 1 biểu tượng b. Một tệp có thể chứa các tệp khác c. Một TM có thể chứa các TM khác - HS quan sát, theo dõi - HS quan sát, theo dõi - HS quan sát, theo dõi - HS thảo luận nhóm, viết kết quả ra bảng nhóm - Các đại diện nhóm trình bày kết quả hoạt động Đáp án: a, c đúng 2. Xem các thư mục và tệp a. Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểutượngMyComputer à cửa sổ My Computer hiện ra, chứa các biểu tượng của đĩa cứng, đĩa mềm, CD, USB b. Cách 2: - Nháy chuột phải vào biểutượngMy Computer - Nháy chọn Explore à cửa sổ My Computer hiện ra gồm 2 ngăn: Ngăn trái: cho biết cấu trúc các thư mục trong máy tính Ngăn phải: chứa các biểu tượng của các đĩa * Chú ý: - Biểu tượng USB chỉ hiện khi được cắm vào máy - Nháy nút Folder để chuyển dạng cửa sổ My Computer - Giới thiệu biểu tượng My Computer - Hướng dẫn HS khám phá máy tính theo cách nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer - Giới thiệu biểu tượng các đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD,USB - Hướng dẫn HS khám phá máy tính theo cách nháy chuột phải vào biểu tượng My Computer/ chọn Explore - Lưu ý HS: + về biểu tượng của USB + cách chuyển dạng cửa sổ My Computer giữa 2 cách bằng nút Folder - Cho HS lên bảng thực hiện thao tác mở cửa sổ My Computer, đọc tên các đĩa, ổ đĩa, thiết bị lưu trữ hiện ra? - Yêu cầu HS khác cho biết bạn đã mở cửa sổ My Computer bằng cách nào? - HS quan sát, theo dõi - HS theo dõi các bước, thao tác, quan sát cửa sổ My Computer hiện ra - HS nhận biết các biểu tượng của các thiết bị lưu trữ - HS theo dõi các bước, thao tác, quan sát cửa sổ My Computer hiện ra - HS quan sát sự hiện/ẩn của biểu tượng USB - HS quan sát sự thay đổi của cửa sổ My Computer - HS lên bảng nhận biết biểu tượng My Computer và mở cửa sổ My Computer, đọc tên các đĩa, ổ đĩa - HS khác nhận xét và nháy nút Folder để chuyển dạng cửa sổ My Computer IV. Củng cố, dặn dò: - BTTN: Nối mỗi ý ở cột A với một ý của cột B để có khẳng định đúng? - HS thảo luận nhóm, các đại diện nhóm trình bày kết quả - Dặn dò: + cần phân biệt giữa tệp và thư mục + Nắm được cách mở cửa sổ My Computer Tuần : 02 Ngày soạn : 30/08/2015 Tiết : 03 Ngày dạy : 01/09/2015 Bài 2- THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRONG MÁY TÍNH NHƯ THẾ NÀO?(TIẾT 2) I. Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức: - HS biết khái niệm ban đầu về tệp, thư mục và vai trò của chúng trong việc tổ chức thông tin trên máy tính 2. Kĩ năng: - Nhận biết biểu tượng của ổ đĩa, tệp và thư mục, thực hiện được các thao tác khám phá các tệp và thư mục. 3. Thái độ: - HS cẩn thận khi sử dụng máy tính, hứng thú khi được khám phá máy tính II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Máy tính, Máy projector. 2. Học sinh: - SGK, vở, đồ dùng học tập, Soạn bài ở nhà III. Hoạt động dạy – học 1. Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập 2. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 2 HS lên bảng tạo 2 thư mục trong đó có chưa thư mục con? 3. Bài mới: Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Xem nội dung đĩa a. Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng đĩa ở ngăn bên phải à các thư mục và tệp có trong đĩa đó hiện ra ở ngăn phải b. Cách 2: Nháy chuột vào dấu + trước đĩa C ở ngăn bên trái à các thư mục có trong đĩa hiện ra ở ngăn trái - GV yêu cầu và hướng dẫn HS thực hành khám phá đĩa C (bàiT2(SGK- tr9)) theo 2 cách: + sử dụng ngăn bên trái cửa sổ My computer + sử dụng ngăn bên phải cửa sổ My computer - Yêu cầu HS so sánh kết quả hiện ra của 2 cách? - HS theo dõi GV hướng dẫn rồi thực hành khám phá đĩa C - Nháy đúp vào biểu tượng đĩa thì hiện ra cả tệp và thư mục, còn nháy vào dấu + ở bên trái thì chỉ hiện ra thư mục trong đĩa 2. Xem nội dung thư mục. a. Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng thư mục ở ngăn bên phải à các tệp và thư mục con của thư mục đó hiện ra b. Cách 2: Nháy chuột vào dấu + trước biểu tượng thư mục ở ngăn bên trái à ở ngăn trái chỉ hiện ra thư mục con; nhưng ở ngăn phải thì hiện ra các tệp và thư mục con của thư mục đó - GV hướng dẫn và yêu cầu HS thực hành xem nội dung của thư mục theo 2 cách (T3- SGK- tr 11): + sử dụng ngăn bên trái cửa sổ My computer + sử dụng ngăn bên phải cửa sổ My computer - GV hướng dẫn học sinh thực hành theo. - HS theo dõi và thực hành xem nội dung của thư mục - HS thực hành. IV. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS thực hành bài T4 (SGK) - Nhắc nhở: cẩn thận không xóa các tệp, thư mục tùy tiện Tuần : 03 Ngày soạn : 06/09/2015 Tiết : 05 Ngày dạy : 08/09/2015 Bài 3- TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (TIẾT 1) I. Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức - Nắm được các bước mở thư mục và mở tệp, biết lưu tệp, tạo thư mục mới. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được các thao tác mở thư mục, mở tệp, lưu tệp, tạo thư mục mới 3. Thái độ: - HS chủ động trong việc tổ chức và khai thác thông tin trong máy tính II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên - Máy tính - Máy Projector 2. Học sịnh - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III. Hoạt động dạy – học 1 Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2. Lưu kết quả làm việc trên máy tính: - ấn CTRL + S/ nháy đúp chuột vào ổ đĩa/ nháy đúp chuột vào thư mục/ gõ tên tệp/ nháy nút Save (Hoặc ấn enter) - Chú ý: không thể lưu trên đĩa CD - Nêu tác dụng của việc lưu kết quả làm việc trên MT: dễ kiểm tra, chỉnh sửa, xem, lưu trữ - Hướng dẫn cách lưu kết quả - Hãy nêu cách lưu kết quả trên MT? - GV ghi bảng các bước lưu tệp - Yêu cầu HS tạo tệp văn bản và lưu tệp vào thư mục đã có trên máy - Cách này có thể lưu trên đĩa cứng mềm, USB, nhưng không lưu được trên CD - Chú ý: lưu lần sau MT sẽ tự động lưu với tên đã có vào thư mục đã chọn - HS lắng nghe, theo dõi - HS quan sát, theo dõi - HS trả lời - HS ghi bài - Nháy đúp chuột vào biểu tượng Word/ gõ nội dung/ ấn ctrl +S/ mở ổ đĩa/ mở thư mục /gõ tên tệp/ ấn enter - Chú ý lắng nghe. 3. Tạo thư mục riêng của em - Nháy đúp chuột vào biểu tượngMy Computer/ nháy đúp vào ổ đĩa/ nháy chuột phải /chọn New/ chọn Folder/ gõ tên thư mục/ ấn enter - Nêu tác dụng của việc tạo thư mục mới và cách tổ chức thông tin trên MT - GV thực hành và hướng dẫn tạo thư mục mới (dùng Projector) - Hãy nêu cách tạo thư mục mới? - GV ghi các bước tạo thư mục mới? - Yêu cầu HS tạo thư mục với tên mình_lớp vào ổ đĩa C - HS theo dõi - HS quan sát, theo dõi - Nháy đúp chuột vào My Computer/ nháy đúp vào ổ đĩa C/ nháy chuột phải/chọn New/ chọn Folder/ gõ tên / ấn enter IV. Củng cố, dặn dò. 1. ấn CTRL+ S để lưu tệp - Dặn dò: học bài, chuẩn bị thực hành Tuần : 03 Ngày soạn : 07/09/2015 Tiết : 06 Ngày dạy : 10/09/2015 Bài 3- TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (TIẾT 2) I. Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức - Nắm chắc các bước mở thư mục và mở tệp, biết lưu tệp, tạo thư mục mới. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được các thao tác mở thư mục, mở tệp, lưu tệp, tạo thư mục mới 3. Thái độ: - HS chủ động trong việc tổ chức và khai thác thông tin trong máy tính II. Chuẩn bị 1. Giáo viên - Máy tính - Máy Projector 2. Học sịnh - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III. Hoạt động dạy – học 1 Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. 2. Kiểm tra bài cũ - Em hãy nêu các mở một thư mục? 3. Bài mới Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Tạo thư mục riêng của em nháy đúp vào My Documents/ nháy chuột phải/chọn New/ chọn folder/ gõ tên_lớp/ Enter - Hãy tạo thư mục mới của em tên_lớp vào thư mục My Documents - GV quan sát, động viên, hướng dẫn HS thực hành -Mỗi HS tự tạo thư mục riêng của mình - Nháy đúp vàoMy Documents/ nháy chuột phải/chọn New/ chọn folder/ gõ tên_lớp/ Enter 2. Lưu kết quả làm việc vào thư mục riêng B1: Tạo tệp tranh của Paint B2: lưu: Ctrl+ S/ nháy đúp vào thư mục của mình/ nháy Save - Hãy tạo 1 tệp Paint rồi lưu vào thư mục riêng của em - GV quan sát hướng dẫn HS thực hành. - Mỗi HS tự tạo tệp Paint và lưu vào thư mục riêng của mình: Mở Paint/ vẽ trang trí hình vuông/ Ctrl+ S/ nháy đúp vào thư mục của mình/ nháy Save 3. Mở tệp đã lưu và chỉnh sửa Mở: nháy đúp vào thư mục/ nháy đúp vào tệp Lưu: tô màu/ ấn Ctr S - Hãy mở tệp Paint vừa lưu rồi tô màu và lưu lại - GV quan sát, động viên, hướng dẫn HS thực hành - Mỗi HS thực hành riêng: nháy đúp vào thư mục/ nháy đúp vào tệp/ tô màu/ ấn Ctrl S IV. Củng cố, dặn dò. - nháy chuột phải/ New/folder/gõ tên để tạo tệp mới - nháy đúp chuột vào tệp để mở tệp - Yêu cầu HS khởi động Paint - Yêu cầu và hướng dẫn HS thực hành T1 (SGK –tr18) - Yêu cầu và hướng dẫn HS thực hành bài T2 (SGK tr19) Tuần : 04 Ngày soạn : 13/09/2015 Tiết : 07 Ngày dạy : 15/09/2015 Chương 2: EM TẬP VẼ Bài 1- NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (TIẾT 1) I. Mục đích yêu cầu. 1. Kiến thức. - Ôn tập lại các công cụ, thao tác của Paint đã học 2. Kĩ năng: - Sử dụng thành thạo các công cụ Paint đã học - Rèn luyện các thao tác chuột 3. Thái độ: - HS linh hoạt, sáng tạo khi sử dụng các công cụ, thao tác để vẽ hình nhanh , đẹp. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên. - Máy tính, phần mềm Paint - Máy chiếu, SGK 2. Học sinh. - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III. Hoạt động dạy – học 1. Ổn định lớp. - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. 2. Kiểm tra bài cũ. - Em lên thực hành cách tạo thư mục? 3. Bài mới Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Sao chép, di chuyển hình - Sao chép: chọn hình cần sao chép/ ấn đồng thời CTRL và di chuyển hình đến vị trí cần sao chép - Di chuyển: chọn hình cần di chuyển/ kéo thả chuột đến vị trí mới. Hoạt động 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông a. Vẽ hình chữ nhật: - Nháy chọn công cụ vẽ hình chữ nhật (công cụ vẽ hình chữ nhật góc tròn)/ nháy chọn kiểu vẽ/ nháy chọn màu viền/ kéo thả chuột để vẽ hình b. Vẽ hình vuông - Nháy chọn công cụ vẽ hình chữ nhật (công cụ vẽ hình chữ nhật góc tròn)/ nháy chọn kiểu vẽ/ nháy chọn màu viền/ ấn giữ Shift và kéo thả chuột để vẽ - Hãy nêu cách khởi động phần mềm Paint? - Hãy cho biết tác dụng của việc sao chép, di chuyển hình? - Làm thế nào để chọn một hình cần sao chép, di chuyển? - Yêu cầu HS làm bài B1, B2 (SGK tr17) à GV chữa bài - Hãy nêu các bước sao chép hình? - Hãy nêu các bước di chuyển hình? - Công cụ nào dùng để vẽ hình chữ nhật, hình vuông? - Yêu cầu HS làm bài B3 (SGK – tr18) à GV chữa bài - Yêu cầu HS làm bài B4 để nhớ lại công cụ vẽ hình chữ nhật góc tròn - Nêu cách vẽ hình chữ nhật, hình chữ nhật góc tròn? - Nêu cách vẽ hình vuông, hình vuông góc tròn? - So sánh sự khác nhau giữa cách vẽ hình vuông với hình chữ nhật? - 2 HS trả lời - 2 HS trả lời đổi vị trí của hình nhanh nhất - 2 HS trả lời: nháy chọn công cụ chọn phần hình/ kéo thả chuột - HS làm bài vào sách - 2 HS trả lời - 2 HS trả lời - HS trả lời công cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông - HS làm B3 vào sách - HS làm bài B4 - 2 HS trả lời - 2 HS trả lời - Vẽ hình vuông ta vẫn dùng công cụ vẽ HCN nhưng khi vẽ hình vuông ta phải ấn giữ phím Shift IV. Củng cố, dặn dò. - Yêu cầu HS khởi động Paint - Yêu cầu và hướng dẫn HS thực hành T1 (SGK –tr18) - Yêu cầu và hướng dẫn HS thực hành bài T2 (SGK tr19) - Nhận xét bài vẽ của HS và nhắc nhở Tuần : 04 Ngày soạn : 15/09/2015 Tiết : 08 Ngày dạy : 17/09/2015 Bài 1- NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (TIẾT 2) I. Mục đích yêu cầu. 1. Kiến thức - Ôn tập lại các công cụ, thao tác của Paint đã học 2. Kĩ năng: - Sử dụng thành thạo các công cụ Paint đã học - Rèn luyện các thao tác chuột 3. Thái độ: - HS linh hoạt, sáng tạo khi sử dụng các công cụ, thao tác để vẽ hình nhanh , đẹp. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên. - Máy tính, phần mềm Paint - Máy Chiếu, SGK 2. Học sinh. - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III. Hoạt động dạy – học. 1. Ổn định lớp. - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. 2. Kiểm tra bài cũ. a, Kể tên các công cụ vẽ hình của Paint em đã học ? - 2 HS trả lời: vẽ đoạn thẳng, vẽ đường cong, vẽ HCN, vẽ hình elip b, Công cụ vẽ hình elíp dùng để làm gì? - HS: dùng vẽ hình elip, hình tròn 3. Bài mới. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Vẽ hình elip - Nháy chọn công cụ vẽ hình elip/nháy chọn màu viền/ nháy chọn kiểu vẽ/ kéo thả chuột để vẽ 2. Vẽ hình tròn - Nháy chọn công cụ vẽ hình elip/nháy chọn màu viền/ nháy chọn kiểu vẽ/ ấn giữ shift và kéo thả chuột để vẽ - Yêu cầu HS làm bài B5 (SGK tr 19) - Hãy nêu cách vẽ hình elip? - Có những kiểu vẽ hình elip nào? - Em sử dụng công cụ nào để vẽ hình tròn? - Nêu cách vẽ hình tròn? - Vẽ hình tròn khác hình elip ở chỗ nào? - HS làm bài B5 vào sách - 2 HS trả lời - 2 HS trả lời: elip rỗng, elip đặc, elip đặc không viền - 2 HS: công cụ vẽ hình elip - 2 HS trả lời - 2 HS trả lời IV. Củng cố, dặn dò. - Yêu cầu HS khởi động Paint - Yêu cầu và hướng dẫn HS thực hành T4 (SGK –tr20) - Dặn dò: + ôn tập cách vẽ hình elip, hình tròn Tuần : 05 Ngày soạn : 20/09/2015 Tiết : 09 Ngày dạy : 22/09/2015 Bài 2- SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU(TIẾT 1) I. Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức - HS biết công cụ xịt màu, nắm được các bước phun màu. 2. Kĩ năng: - Thực hiện thao tác xịt màu 3. Thái độ - Sự sáng tạo khi sử dụng công cụ xịt màu để vẽ II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên - Máy tính - Máy Chiếu 2. Học sinh - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III Hoạt động dạy – h